ဂူးဂယ္ ႏွင့္ အေမရိကန္ထိပ္တန္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ ဟြာေဝး လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္း

80
346 Shares

ဂူးဂယ္ ႏွင့္ အေမရိကန္ထိပ္တန္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ ဟြာေဝး လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္း

huawei 1

တရုတ္ထိပ္တန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ဟြာေဝးႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို Google အပါအဝင္ အေမရိကန္ထိပ္တန္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက ရပ္ဆုိင္းလုိက္ၾကၿပီျဖစ္ရာ ဟြာေဝးစမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳသူ မ်ားအေနျဖင့္ Play Store ကဲ့သို႔ Application မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ရေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

huawei 3

ဟြာေဝးကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ပိတ္ပင္လုိက္ၿပီးေနာက္ အဆိုပါလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေမရိကန္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက ရပ္ဆုိင္းလိုက္ၾကရာ Google အျပင္ မုိက္ခရိုခ်စ္(ပ္)ထုတ္လုပ္သည့္ Intel Corp.၊ Qualcomm Inc.၊ Xilinx Inc ႏွင့္ Broadcom Inc တို႔လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

huawei 2

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ဟြာေဝးဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီအား အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းေၾကာင္း ေၾကညာလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။အဆိုပါေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ဟြာေဝးဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ သာမက ဟြာေဝးွ င့္ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း ထိခုိက္မႈမ်ား ရိွေနျခင္းျဖစ္သည္။

huawei 1

ယင္းသို႔ရပ္ဆုိင္းလုိက္သည့္အတြက္ ေနာက္ထပ္ထုတ္မည့္ ဟြာေဝးဖုန္းမ်ားတြင္ Play Store၊ Gmail စသည္တို႔ကို သံုးစြဲ၍ရေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ လက္ရိွအသံုးျပဳေနသည္မ်ားကိုလည္း Update ျပဳလုပ္၍ရေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္းသိရၿပီး Google က အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

Facebook Comments
346 Shares