သိန္း၂၅၀ ခန္႔ရွိတဲ့ စိန္ထည္လက္ဝတ္ရတနာမ်ားကို ပိုင္ရွင္ထံ ျပန္အပ္ခဲ႔တဲ႔ မိန္းကေလး

130
1K Shares

သိန္း၂၅၀ ခန္႔ရွိတဲ့ စိန္ထည္လက္ဝတ္ရတနာမ်ားကို ပိုင္ရွင္ထံ ျပန္အပ္ခဲ႔တဲ႔ မိန္းကေလး

rp 1

ဂုဏ္ယူပါတယ္ညီမေလးဒီလို မြန္ျမတ္ေသာစိတ္ထားေၾကာင့္ၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့အက္အခဲေတြအျမန္ဆုံးေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ပါေစ

rp 2

ဒီေန႔ေန႔လည္ႏွစ္နာရီေလာက္မွာ ဧရာ ၁၁ လမ္းေျမာက္ဥကၠာပတြင္မီးေလာင္မူႈ့ျဖစ္ပြားေနစဥ္ေျပးရင္းလႊားရင္းၾကားမွ သိန္း၂၅၀ ခန္႔ရွိ စိန္ထည္းလက္ဝတ္ရတနာတထုပ္ကို ဘုမၼာ ၁၁ လမ္းေန မပိုပိုေအာင္မွ ေတြ႕ရွိခဲရာ

rp 3

ဒီေန႔ညေန ၄:၃၀ ခြဲခန္႔တြင္ ေကာက္ရခဲ့ေသာစိန္ထည္ လက္ဝတ္ရတနာမ်ားက္ု ပိုင္ရွင္ထံသို႔တိုက္႐ိုက္ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Facebook Comments
1K Shares