ေသသြားသူ၏ ဂုဏ္သိကၡာ ကို င့ဲပီးေနေသာ္လည္း အရမ္းလြန္လာေသာေၾကာင့္အျဖစ္မွန္ကို ႐ွင္းျပအပ္ပါသည္

4433
3K Shares

ေသသြားသူ၏ ဂုဏ္သိကၡာ ကို င့ဲပီးေနေသာ္လည္း အခုကအရမ္းလြန္လာေသာေၾကာင့္အျဖစ္မွန္ကို ျပန္ လည္႐ွင္းျပအပ္ပါသည္

hos 2

(မတင္ေတာ့ဘူး မ႐ွင္းေတာ့ဘူး ေသသြားသူ၏ ဂုဏ္သိကၡာ ကို င့ဲပီးေနေသာ္လည္း အခုကအရမ္းလြန္လာေသာေၾကာင့္အျဖစ္မွန္ကို ျပန္ လည္႐ွင္းျပအပ္ပါသည္)

လူနာဟာ အိမ္ေထာင္မက်ခင္လြန္ခ့ဲတဲ့၅ႏွစ္ခန္႔က ရည္းစားျဖစ္သူန႔ဲလြန္လြန္ၾကဴးၾကဴးျဖစ္ကာကိုယ္ဝန္ရခ့ဲ၍လက္သည္ႏွင့္နည္းမ်ိဳးစုံ(ဗိုက္ႏိွပ္ ့ံ…သားအ္ိမ္ထဲတုပ္ထိုး)သုံးကာဖ်တ္ခ်ခ့ဲပါသည္”ေသေပါင္းေကာင္းလဲခံစားရ၍ျမဝတီတဖက္ကမ္းမ့ဲေဆာက္ေဆး႐ုံတြင္တက္ေရာက္ကုသခ့ဲရာေသြးအလုံးေပါင္းမ်ားစြာသြင္း၍သားအိမ္က္ိုခြဲစိတ္ျပန္ခ်ဳပ္ၿပီးအသက္ကယ္ခ့ဲရပါသည္

hos 5

မ့ဲေဆာက္ေဆး႐ုံမွဆရာဝန္မ်ားမွလူနာႏွင့္လူနာ႐ွင္မ်ားအားသားအိမ္ လုံးဝမေကာင္းခြဲစိတ္ထားရ၍ကေလးမယူရန္ခေလးယူကသားအိမ္ကြဲ၍ခေလးေသႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုမွာၾကားထားသည္ဟုသိရပါသည္ မွားၾကားခ်က္ကိုမလိုက္နာဘဲ ယခုခေလးကိုယူခ့ဲပါသည္။

(7-4-2019)6နာရီ၅မီနစ္pm တြင္လူနာမွာဗိုက္ေအာက္..၍.ကိုယ္ဝန္8လႏွင့္ ျမဝတီ ေဆး႐ုံသို႔တက္ေရာက္လာေသာအခ်ိန္တြင္တာဝန္က်အေရးေပၚဆရာဝန္မွ ဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ဗိုက္ခြဲထားသလဲဟုေမးရာ အထက္ပါအခ်က္မ်ားအားလုံးထိန္ခ်န္ထား၍ အူေယာင္၍ခြဲထားပါသည္ဟုလိမ္လည္ေျဖၾကားခ့ဲပါသည္။

hos 4

တာဝန္က်ဆရာဝန္မွလူနာအားလိုအပ္သည့္ကုသမႉ့မ်ားကိုျပဳလုပ္ေပး၍အနည္းငယ္သက္သာသလိုရိွေသာ္လည္းလုံးဝေပ်ာက္ကင္းမႉ့မရိွေသး၍ ည11နာရီေက်ာ္12နာရီအခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ og ဆရာဝန္မွာခြင့္ယူထား၍ေကာ့ကရိတ္ေဆး႐ုံသို႔သြားေရာက္ကုသရန္ (လိုအပ္လွ်င္ခြဲစိတ္ကုသရမည္ျဖစ္ရာ)ေဆး႐ုံသို႔သြားေရာက္ ကုသလ်ွင္သင့္ေတာ္ေၾကာင္း႐ွင္းျပခ့ဲပါသည္။

လူနာႏွင့္လူနာ႐ွင္တို႔မွာစဥ္းစားအုန္းမည္ဟုဆိုကာ မနက္၃နာရီမွ ေကာ့ကရိတ္ေဆး႐ုံသို႔ သြားေရာက္ကုသမည္ဟုေျပာဆိုလာပါသည္တာဝန္က် ဆရာဝန္မွ၃နာရီခြဲတြင္ေကာ့ကရိတ္ေဆး႐ုံသို လႊမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားေပးအပ္လိုက္ပါသည္ေကာ့ကရိတ္ေဆးရုံသို့လြွသည့္အခ်ိန္တြင္လုူနာမွာေသြးေပါင္ခ်ိန္ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္း ခေလး၏ႏွလုံးခုန္သံအကုန္အေကာင္းအတိုင္းရိွေနပါသည္။

hos 3

သို႔ေသာ္လူနာႏွင့္လူနာ႐ွင္တို႔မွာလူနာအားေကာ့ကရိတ္ေဆး႐ုံသို႔ ခ်က္ခ်င္းေခၚေဆာင္မသြားဘဲအိမ္သို႔ျပန္ေခၚသြားပါသည္ေနာက္တေန႔နံနက္၆နာရီေက်ာ္မွ ျမဝတီ.. မ့ဲေဆာက္တံတားဖြင့္ခ်ိန္တြင္မွမ့ဲေဆာက္ဘက္ကမ္းမဲ့ေဆာက္ေဆး႐ုံသို႔ေခၚသြားပါသည္။ျမဝတီေဆး႐ုံမွတာဝန္က် ဆရာဝန္၏ၫႊန္ၾကားခ်က္ကိုမလိုက္နာဘဲအိမ္သို႔ျပန္ေခၚသြားျခင္း တံတားဖြင့္ခ်ိန္၆နာရီေက်ာ္မွမ့ဲေဆာက္သို႔သြားျခင္းတို႔ေၾကာက္ လူနာမွာအခ်ိန္လြန္ကာသားအိမ္ကြဲ၍ေသဆံုးခ့ဲရပါသည္။

ျမဝတီ ေဆးရံုသည္ ကုတင္၁၀၀ ခ႐ိုင္ ေဆး႐ုံျဖစ္၍ ogေဆာင္သည္ လစဥ္လူနာ၂၀၀မွ၂၅၀အတြင္းတက္ေရာက္ကုသကာ ႐ိုး႐ိုးေမြးလူနာ၁၂၀မွ၁၅၀အတြင္း ခြဲစိတ္ေမြးဖြားလူနာ၆၀ခန္႔ကုသေပးေနပါသည္။OGေဆာင္တြင္ogတစ္ေယာက္လက္ေထာက္ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ ဆရာမအနည္းငယ္ႏွင့္မႏိုင္ဝန္ထမ္းလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကိုျမဝတီေဆး႐ုံရ္ိွဆရာဝန္ဆရာမ မ်ားအားေနာက္ေနာင္ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုမႉ ၿခိမ္းေျခာက္တာ မ်ားလႈမႉကြန္ယက္တြင္တင္ျပျခင္းျပဳလုပ္လာပါက၆၆(ဃ)ႏွင့္တိုင္ၾကားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္

hos 1

ျမဝတီ ေဆးရံုႏွင့္ေကာ့ကရိတ္ေဆး႐ုံသည္ ကုတင္၁၀၀ေဆး႐ုံျဖစ္၍ogတစ္ေယာက္သာရိွပါသည္. ေကာ့ကရိတ္ႏွင့္ျမဝတီမွာနာရီဝက္သာၾကာျမင့္ပါသည္..ျမဝတီ ေဆးရံု ogမွခြင့္ယူလ်ွင္ေကာ့ကရိတ္ေဆး႐ုံမွogကလူနာမ်ားအားတာဝန္ယူၾကည့္႐ုွေပး၍ေကာ့ကရိတ္ေဆးရံogခြင့္ယူလ်ွင္ျမဝတီေဆး႐ုံမွogကလူနာမ်ားအားတာဝန္ယူၾကည့္႐ႈ့ေပးေနၾကျဖစ္ပါသည္)

Facebook Comments
3K Shares