၁၅၀ သိမ္ျဖဴလမ္္း က ၁၂ထပ္္တိုက္ကပ္ရက္ျခံမွာေဆာက္္ေတာ႔ ေဘးအိမ္္ရဲ႕ အေျခအေန

505
1K Shares

၁၅၀ သိမ္ျဖဴလမ္္း က ၁၂ထပ္္တိုက္ကပ္ရက္ျခံမွာေဆာက္္ေတာ႔ ေဘးအိမ္္ရဲ႔ အျဖစ္အပ်က္္ အေျခအေနတဲဲ႔

ko 5

United Construction ႏွင့္ ရန္ကုန္စည္ပင္္(ယာ/အံု)/ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္တို႔ ပူးေပါင္းလာဒ္စားၿပီး ျပည္သူမ်ားအားဒုကၡေရာက္ေစရန္ အသက္အႏၲရာယ္ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈခုျမင္ရတာက်ေနာ့ အသက္၇၀ေက်ာ္၈၀ေက်ာ္္မိဘေတြေနထိုင္တဲ့ဲ

၁၅၀သိမ္ျဖဴလမ္း ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းပါေဘးကပ္လ်က္တိုက္ကို United Construction က ၁၂ထပ္တိုက္ေဆာက္ဖို႔လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ကစလုပ္ပါတယ္္

ko 3

အဲဒီကုမၸဏီက ဘိုးပိုင္ေတြကို ၁’ ပိုင္ေတြြအေခ်ာင္း ၄၀ေက်ာ္႐ိုက္ပါတယ္ ဒါကိို ရန္ကုန္စည္ပင္ရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ႐ိုက္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္ ေပ ၅၀x ေပ၆၀ ပတ္လည္ အကြက္ထဲမွာ ႐ိုက္တာပါ ဒီေတာ့ ကပ္လ်က္ က်ေနာ့မိဘေတြေနတဲ့ ၈ခန္းတြဲ ၂ထပ္တိုက္ကေလးဟာ အက္ကြဲေၾကာင္းေတြ လိုက္ခဲ့ပါတယ္္က်ေနာ့မိဘေတြရဲဲ႕ အခန္းက သူတို႔ေဆာက္မယ့္ေနရာနဲ႔ ကပ္လ်က္အခန္းပါဒါကို ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ယာ/အံုဌာနကိုိတိုင္ၾကားေတာ့ လုပ္ငန္းေတြ ေခတၱ ရပ္ခိုင္းၿပီး ဆိုးရြားတဲ့ ေနာက္ေဖးမီးဖိုေခ်ာင္အပိုင္းကို ဖ်က္ခ် ျပန္ေဆာက္ေပးဖို႔ိ

ကုမၸဏီက ေျမရွင္/အခန္းရွင္ေတြကိုသေဘာတူခဲ့ပါတယ္ (တိုင္ၾကားရာမွာလဲ ရန္ကုန္္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံတိုင္ၾကားမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ေသခ်ာလုပ္ပါတယ္)သေဘာတူညီခ်က္အရ မီးဖို၄ကန္႔(၈ခန္းစာ)မွာ ၁ကန္႔(၂ခန္းစာ)ဘဲ ၿပီးစီးေသးၿပီး က်ေနာ့မိဘေတြြရဲ႕အခန္းကိုအဓိကထား ဖာေထးျပဳျပင္ခဲ့ၿပီးပါတယ္္

ko 4

အဲဒီလို ျပင္ၿပီးလို႔ ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး အျခားအခန္္းေတြကို ဆက္လက္ျပဳျပင္ မီးဖိုေခ်ာင္ကို ျပန္လည္ေဆာက္ဖို႔ လုပ္ခ်ိန္မွာဘဲ ေဘးအေဆာက္အဦရဲ႕ ၾကံ့ခိုင္မႈအေျခအေနကို ရန္ကုန္စည္ပင္ ယာ/အံုဌာနက လံုးဝလာေရာက္စစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲ ကုမၸဏီကို ၁၂ထပ္အေဆာက္အဦအတြက္ ဆက္လက္ဘိုးပိုင္႐ိုက္ ေျမႀကီးတူးေဖၚခြင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂လက ေပးခဲ့ပါတယ္

အဲဒီလိုဆက္လုပ္ရာမွာ ပံုမွာျမင္ရတဲ့အတိုင္္း ထပ္မံအပ္ကြဲေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေဘး နံရံမွာ ၿပိဳက်ေတာ့မယ့္အေနအထားထိျဖစ္လာပါတယ္ ဒီလိုျဖစ္လို႔ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ကို တိုင္ၾကားရာမွာ လာေရာက္ စစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲ NLD ပါတီမွ အမတ္မ်ားတာဝန္ရွိသူမ်ားကို တိုင္ၾကားမွသာ လာေရာက္ၾကည့္႐ွဳပါတယ္

ko 1

လက္ရွိမွာ ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ေဒါက္တာစ္ိိန္ဝင္းမွ လာေရာက္ျကည့္႐ွဳသြားခဲ့ေသာ္လည္း က်ေနာ္၏ညီမျဖစ္သူအား မိုက္႐ိုင္းစြာ ေျပာဆိုကာ မိဘမ်ားအတြက္ အိမ္ခန္း ဌားေပးမည္ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ထိ(၅)ရက္ၾကာ မည္သည့္သတင္းမွ မရရွိေသးပါဒါေၾကာင့္ အျမန္ဆံုး အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔နဲ႔ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈမရွိတဲ့United Construction, ရန္ကုန္စည္ပင္္(ယာ/အံု) ဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္စည္ပင္တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အေရးယူေပးၾကဖို႔ ဝိုင္းဝန္းရွယ္ေပးၾကပါ မိတ္ေဆြတို႔

Facebook Comments
1K Shares