အကြွေးနဲ့ထီရောင်းပေးတဲ့ထီသည်ကြီးကို ကားတစ်စီးပြန်ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ အဘွားဒေါ်ခင်တင့်

E.T.S

Every Time Story

ပြည်တွင်းသတင်း

အကြွေးနဲ့ထီရောင်းပေးတဲ့ထီသည်ကြီးကို ကားတစ်စီးပြန်ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ အဘွားဒေါ်ခင်တင့်

gjfdskhhkgfjklhgfdkhlgf7695847968409687968976407689 1

အကြွေးနဲ့ထီရောင်းပေးတဲ့ထီသည်ကြီးကို ကားတစ်စီးပြန်ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ အဘွားဒေါ်ခင်တင့်

gjfdskhhkgfjklhgfdkhlgf7695847968409687968976407689 1

11.7.2019တဦးမေတ္တာနဲ့တဦးစေတနာပါပဲသိန်း(၁၅၀၀၀)ကံထူးရှင်အဖွားဒေါ်ခင်တင့်မှရွှေထီးထီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဦးစောဝင်းအားကားတစီးလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။

gjfdskhhkgfjklhgfdkhlgf7695847968409687968976407689 2

11.7.2019တဦးမေတ္တာနဲ့တဦးစေတနာပါပဲသိန်း(၁၅၀၀၀)ကံထူးရှင်အဖွားဒေါ်ခင်တင့်မှရွှေထီးထီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဦးစောဝင်းအားကားတစီးလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။

gjfdskhhkgfjklhgfdkhlgf7695847968409687968976407689 3

11.7.2019တဦးမေတ္တာနဲ့တဦးစေတနာပါပဲသိန်း(၁၅၀၀၀)ကံထူးရှင်အဖွားဒေါ်ခင်တင့်မှရွှေထီးထီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဦးစောဝင်းအားကားတစီးလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။

gjfdskhhkgfjklhgfdkhlgf7695847968409687968976407689 4

11.7.2019တဦးမေတ္တာနဲ့တဦးစေတနာပါပဲသိန်း(၁၅၀၀၀)ကံထူးရှင်အဖွားဒေါ်ခင်တင့်မှရွှေထီးထီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဦးစောဝင်းအားကားတစီးလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။

gjfdskhhkgfjklhgfdkhlgf7695847968409687968976407689 5

11.7.2019တဦးမေတ္တာနဲ့တဦးစေတနာပါပဲသိန်း(၁၅၀၀၀)ကံထူးရှင်အဖွားဒေါ်ခင်တင့်မှရွှေထီးထီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဦးစောဝင်းအားကားတစီးလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။

gjfdskhhkgfjklhgfdkhlgf7695847968409687968976407689 6
gjfdskhhkgfjklhgfdkhlgf7695847968409687968976407689 7

11.7.2019တဦးမေတ္တာနဲ့တဦးစေတနာပါပဲသိန်း(၁၅၀၀၀)ကံထူးရှင်အဖွားဒေါ်ခင်တင့်မှရွှေထီးထီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဦးစောဝင်းအားကားတစီးလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။

Facebook Comments
8K Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

8K Shares
Tweet
Share8K