ျမန္မာၾကက္ေတာင္မယ္ အေခ်ာေလး သက္ထားသူဇာသည္ ၂၀၂၀ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ခြင့္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေန…

390

ျမန္မာၾကက္ေတာင္မယ္ အေခ်ာေလး သက္ထားသူဇာသည္ ၂၀၂၀ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ခြင့္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေန…

dddd 2 1

ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္ ၾကက္ေတာင္အားကစားမယ္ သက္ထားသူဇာသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ ၂၀၂၀ တိုက်ိဳအိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

dddd 4 2

သက္ထားသူဇာသည္ ယခု ေနာက္ပိုင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ား ဆက္တိုက္ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၎ အေနျဖင့္ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ခြင့္ရရန္ ပစ္မွတ္ထားေနျခင္းျဖစ္သည္။ သက္ထား သူဇာသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏိုင္ငံတကာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ခြင့္ရရန္ ကၻာ့အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ အဆင့္ ၁၀၀ အတြင္း ဝင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

dddd 1 1

သက္ထားသူဇာအေနျဖင့္ လက္ရွိ တြင္ ကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ၁၃၆ သာ ရွိေသးေသာေၾကာင့္ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ ဝင္ခြင့္ရရန္ ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၿပီး အဆင့္ တက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ထားသူဇာသည္ မတ္လ စတုတၳပတ္မွ ဧၿပီလအတြင္း က်င္းပမည့္ ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲသုံးခုတြင္ ဆက္တိုက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

dddd 5 2

သက္ထားသူဇာ သည္ ကမၻာ့ၾကက္ေတာင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ က်င္းပေနသည့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားအနက္ မတ္ ၂၁ ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ Future Series ၿပိဳင္ပြဲ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Yonex North Harbour International ၿပိဳင္ပြဲ၊ မတ္ ၂၈ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ International Seriesၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ Yonex Waikato International ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ဧၿပီ ၉ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ International Challenge ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာYonex Sunrise Vietnam International Challenge ၿပိဳင္ပြဲ တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

dddd 4 2

သက္ထားသူဇာသည္ အိုလံပစ္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ခြင့္ရရန္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိၿပီး ကင္ညာ ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ ၾကက္ေတာင္ ၿပိဳင္ပြဲအၿပီး ေရာက္ရွိလာကတည္းက ျပန္လည္ေလ့က်င့္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

dddd 3 2

သက္ထားသူဇာသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ဆန္းအထိ ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲငါးခု ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ၿပိဳင္ပြဲေလးခုတြင္ ေအာင္ျမင္ မႈရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ သက္ထားသူဇာသည္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပသည့္International Series ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ခ်န္ပီယံဆု၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ယူဂႏၶာႏိုင္ငံ၌ က်င္းပသည့္Interna-tional Series ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ခ်န္ပီယံဆု၊

dddd 1 1

ေဖေဖာ္ဝါရီလေနာက္ဆုံးပတ္မွ မတ္ လဆန္းအထိ ကင္ညာႏိုင္ငံ၌ က်င္းပ သည့္ Future Series ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ခ်န္ပီယံဆုရခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလတြင္ နီေပါႏိုင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ Interna-tional Series ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဒုတိယဆု ရခဲ့သည္။

Facebook Comments
2K Shares