မန္တလေးမဟာမြတ်မုနိဘုရားထဲ ခါးပိုက်နှိုက်ဖမ်းမိ

E.T.S

Every Time Story

ပြည်တွင်းသတင်း

မန္တလေးမဟာမြတ်မုနိဘုရားထဲ ခါးပိုက်နှိုက်ဖမ်းမိ

gfdshgjfhdsjgkfhdskgjf6473567438567456274637564732

မန္တလေးမဟာမြတ်မုနိဘုရားထဲ ခါးပိုက်နှိုက်ဖမ်းမိ

gfdshgjfhdsjgkfhdskgjf6473567438567456274637564732

မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး၊ ဝါဆိုလပြည့်နေ့အခါသမယ ကျနော့်ဆီက အိပ်ရေးပျက်ခံပီးအသွင်ယူစုံစမ်းကြတဲ့ညီငယ်များ၊ဆရာများနဲ့ အမှတ်၁၀က ညီငယ်များ ပူးပေါင်းကာ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးစောင်းတန်းအတွင်း ခါးပိုက်နှိုက်မှု ဖမ်းဆီး။

gfjhsklgjsfhjgfhgjfdhgfdhkdj574654368543865743869754

မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး၊ ဝါဆိုလပြည့်နေ့အခါသမယ ကျနော့်ဆီက အိပ်ရေးပျက်ခံပီးအသွင်ယူစုံစမ်းကြတဲ့ညီငယ်များ၊ဆရာများနဲ့ အမှတ်၁၀က ညီငယ်များ ပူးပေါင်းကာ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးစောင်းတန်းအတွင်း ခါးပိုက်နှိုက်မှု ဖမ်းဆီး။

gfdshgjfhdsjgkfhdskgjf6473567438567456274637564732

မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး၊ ဝါဆိုလပြည့်နေ့အခါသမယ ကျနော့်ဆီက အိပ်ရေးပျက်ခံပီးအသွင်ယူစုံစမ်းကြတဲ့ညီငယ်များ၊ဆရာများနဲ့ အမှတ်၁၀က ညီငယ်များ ပူးပေါင်းကာ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးစောင်းတန်းအတွင်း ခါးပိုက်နှိုက်မှု ဖမ်းဆီး။

gfjhsklgjsfhjgfhgjfdhgfdhkdj574654368543865743869754

မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး၊ ဝါဆိုလပြည့်နေ့အခါသမယ ကျနော့်ဆီက အိပ်ရေးပျက်ခံပီးအသွင်ယူစုံစမ်းကြတဲ့ညီငယ်များ၊ဆရာများနဲ့ အမှတ်၁၀က ညီငယ်များ ပူးပေါင်းကာ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးစောင်းတန်းအတွင်း ခါးပိုက်နှိုက်မှု ဖမ်းဆီး။

gfdshgjfhdsjgkfhdskgjf6473567438567456274637564732

မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး၊ ဝါဆိုလပြည့်နေ့အခါသမယ ကျနော့်ဆီက အိပ်ရေးပျက်ခံပီးအသွင်ယူစုံစမ်းကြတဲ့ညီငယ်များ၊ဆရာများနဲ့ အမှတ်၁၀က ညီငယ်များ ပူးပေါင်းကာ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးစောင်းတန်းအတွင်း ခါးပိုက်နှိုက်မှု ဖမ်းဆီး။

Facebook Comments
3K Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

3K Shares
Tweet
Share3K