လက္ကုိလႊစက္ျဖင့္ျဖတ္၍ အာမခံေၾကး လိမ္လည္ေတာင္းဆိုသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး အဖမ္းခံရ…

170
dd

လက္ကုိလႊစက္ျဖင့္ျဖတ္၍ အာမခံေၾကး လိမ္လည္ေတာင္းဆိုသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး အဖမ္းခံရ…

dd

ဆလိုေဗးနီးယားႏုိင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက အာမခံေၾကးပိုက္ဆံထုတ္ယူရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လက္ကုိလႊစက္ဝုိင္းျဖင့္ ျဖတ္ခဲ႔သည့္အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ရွစ္ႏွစ္အထိ က်ခံရႏုိင္သည့္အမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

dd

အဆုိပါ အသက္ ၂၁ ႏွစ္အ႐ြယ္အမ်ိဳးသမီးက သူမေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ ကူညီေပးမႈျဖင့္ လက္ကုိျဖတ္၍ အာမခံေၾကးေငြ ယူရို ၄၀၀၀၀၀ ေတာင္းဆိုရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္ဟု ဆလုိေဗးနီးယားရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။

dd

သူမက သစ္ပင္အကိုင္းအခက္ျဖတ္ေတာက္စဥ္ သူမ၏ ဘယ္ဘက္လက္ေကာက္ဝတ္အထက္တြင္ အျပင္းအထန္ ထိခုိက္မိသည္ဟု ေျပာဆိုထားသည္။

dd

မိသားစုဝင္မ်ားက ျပတ္သြားေသာလက္ကုိ ေဆးရုံသုိ႔ ယူလာရမည့္အစား အိမ္တြင္ထားရစ္ခဲ႔၍ မသန္စြမ္းအၿမဲတမ္းျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္ဟု အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆရာဝန္မ်ားက အခ်ိန္မီ လက္ကုိ ျပန္ဆက္ေပးခဲ႔သည္။

dd

သူမမိသားစုက ယခုႏွစ္အေစာပုိင္းတြင္ ကုမၸဏီငါးခုႏွင့္ အာမခံစာခ်ဳပ္မ်ားလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ အဆိုပါျဖစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ႔သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕က “က်ေနာ္တို႔အခ်ိန္မီ ခုလုိလိမ္လည္မႈကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ႔တဲ႔အတြက္ သူမအေနနဲ႔ အာမခံေငြေၾကးေတြ ထုတ္မရခဲ႔ဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

dd

အဆုိပါလိမ္လည္မႈ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိ သားစုဝင္ေလးေယာက္ကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ကနဦးထိန္းသိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ဦးကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

dd

အာမခံေၾကးရရွိရန္ လိမ္လည္ခဲ႔သည့္ ေဖာ္ျပပါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိသားစုဝင္ႏွစ္ဦးမွာ ျပစ္မႈထင္ရွားလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရမည္ဟု ရဲအရာရွိတစ္ဦးက AP သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

Facebook Comments
475 Shares