ရန္ကုန္သၾကၤန္ (၂)ရက္အတြင္း ေသဆုံးၿပီး ၄ဦး နဲ႔ လူနာ(၃၀၀) ေက်ာ္ အေရးေပၚဌာနကုိ ေရာက္

198
3K Shares

ရန္ကုန္သၾကၤန္ (၂)ရက္အတြင္း ေသဆုံးၿပီး ၄ဦး နဲ႔ လူနာ(၃၀၀) ေက်ာ္ အေရးေပၚဌာနကုိ ေရာက္

ygnayaypaw 1

သႀကၤန္ကာလ အႀကဳိနဲ႔အက်(၂)ရက္တာအတြင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ႕ေဆးရုံႀကီး အေရးေပၚဌာနကုိ ေရာက္ရွိလာတဲ့ လူနာစုစုေပါင္း (၃၀၀)ေက်ာ္ရွိတယ္လုိ႔ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆးရုံႀကီးက သိရပါတယ္။

သႀကၤန္အႀကဳိေန႔ ဧၿပီ(၁၃)ရက္ အေရးေပၚဌာနကုိေရာက္ရွိလာတဲ့ လူနာအေရအတြက္မွာ ျပင္ပလူနာ အျဖစ္ အမ်ဳိးသား (၆၇)ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး(၃၄)ဦး၊ အတြင္းလူနာအျဖစ္ အမ်ဳိးသား (၄၀)ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး(၄) ဦးျဖစ္ပါတယ္။

ygnayaypaw 2

အက်ေန႔ ဧၿပီ(၁၄) ရက္မွာေတာ့ ျပင္ပလူနာအျဖစ္ အမ်ဳိးသား(၉၂)ဦး ၊ အမ်ဳိးသမီး (၄၁)ဦး၊ အတြင္းလူနာအျဖစ္အမ်ဳိးသား (၅၈)ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး(၁၅)ဦးေရာက္ရွိခဲ့ ပါတယ္။

ygnayaypaw 3

ဒါ့အျပင္ သႀကၤန္အက်ေန႔မွာ ေသဆုံးၿပီးေရာက္ရွိလာတဲ့ လူနာ အမ်ဳိးသား(၄) ဦးရွိတယ္လုိ႔ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ ေဆးရုံႀကီး စာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ႔ေဆးရုံႀကီးမွာ ၀န္ထမ္းအင္အား (၂၀၀) ၀န္းက်င္နဲ႔ ေန႔ဆုိင္းညဆုိင္းခြဲ ကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

Facebook Comments
3K Shares