ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားမဝင္ေနထိုင္ေနသည့္ တ႐ုတ္ (၄) ဦးႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔စ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းရမိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားမဝင္ေနထိုင္ေနသည့္ တ႐ုတ္ (၄) ဦးႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔စ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းရမိ

9K Shares

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားမဝင္ေနထိုင္ေနသည့္ တ႐ုတ္ (၄) ဦးႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔စ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းရမိ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗီဇာသက္တမ္းကုန္ေနၿပီး တရားမဝင္ေနထိုင္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားေလးဦး ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔ႏွင့္အတူ ပတ္စ္ပို႔စ္ ၂၀၆ အုပ္ကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

၂၅.၃.၂၀၂၀ ညပိုင္း တြင္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အမွတ္( ၄) ရပ္ကြက္၊၁၀ လမ္း၊အိမ္အမွတ္ (၂၄)၊ ​ေျမညီ တြင္ သက္ဆိုင္ရာ သို႔ သတင္းပို႔ တိုင္းၾကားျခင္းျခင္းမရွိ ဘဲ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားေနထိုင္ ေနေၾကာင္ သတင္း ရရွိ သျဖင့္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာ မွ တာဝန္ရွိသူတို႔ သည္ထိုအိမ္ အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးရာ REPUBLIC OF CHINA PASSPORT ကိုင္ေဆာင္သူ ၃ ဦး အား ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ႏွင့္ လည္းေကာင္း တို႔ႏွင့္ အတူေန တစ္ဦး မွာ ခရီးသြားေန​ေၾကာင္း ကိုင္ေဆာင္သည့္ PASSPOART စာအုပ္ ၄ အုပ္ ႏွင့္ အတူ လည္းေကာင္းတို႔ ေနထိုင္ရာ အိမ္ခန္း အတြင္း မွ People’s Rebublic of China PASSPOART စာအုပ္၂၀၆ အုပ္တို႔ကို ေတြ႕ရွိ.သိမ္ဆည္ ရမိခဲ့ပါသည္။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

ထိုကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ လဝက မွ ဥပေဒ ႏွင့္ အညီ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

9K Shares
9K Shares
Share9K