ကိုဗစ္ ၁၉ ပိုးရွိသူကို လိုက္ပို႔ခဲ့တဲ့ သုံးဘီးသမားေလးနဲ႔ ခဏတာ ႐ုပ္သံ

ကိုဗစ္ ၁၉ ပိုးရွိသူကို လိုက္ပို႔ခဲ့တဲ့ သုံးဘီးသမားေလးနဲ႔ ခဏတာ ႐ုပ္သံ

665 Shares

ဗီဒီယိုဖိုင္ကို ေအာက္ဆံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေရာဂါပိုးရွိသူကို လိုက္ပို႔မိတယ္၊ ပိုးရွိသူ႔ပုံ အြန္လိုင္းေပၚပ်ံလာလို႔ သူ႔အသိစိတ္နဲ႔လာပူးေပါင္းတယ္။
၁၄ ရက္ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္ဆိုလည္း သုံးဘီး အရစ္က်နဲ႔ဝယ္ယူထားရတာ ေန႔စဥ္သြင္းေနရေပမဲ့ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမွာေပါ့တဲ့။ #မန္ေလးက သုံးဘီးေမာင္းႏွင္သူ။

www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

ျပည္ႀကီးမွာေနသူထက္ အသိစိတ္ရိွသူ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ေရာဂါပိုးရိွသူကို လိုက္ပို႔မိတယ္၊ ပိုးရိွသူ႔ပံု အြန္လိုင္းေပၚပ်ံလာလို႔ သူ႔အသိစိတ္နဲ႔လာပူးေပါင္းတယ္။ ၁၄ ရက္ေစာင္႔ၾကည္႔ရမယ္္ဆိုလည္း သံုးဘီး အရစ္က်နဲ႔၀ယ္ယူထားရတာ ေန႔စဥ္သြင္းေနရေပမဲ႔ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမွာေပါ႔တဲ႔#မန္ေလးက သံုးဘီးေမာင္းႏွင္သူ

Posted by Khaymani Win on Thursday, March 26, 2020
665 Shares
665 Shares
Share665