အားလံုး ဝမ္းသာၾကလို႔ရပါပီေလ ျမန္မာျပည္သားေတြရဲ႕ စည္းလံုးမႈ ့ကို ျပႏိုင္ခဲ့ပီေလ

E.T.S

Every Time Story

local new

အားလံုး ဝမ္းသာၾကလို႔ရပါပီေလ ျမန္မာျပည္သားေတြရဲ႕ စည္းလံုးမႈ ့ကို ျပႏိုင္ခဲ့ပီေလ

hjiohuertoyuretkhjdfguhertohfgb

အားလံုး ဝမ္းသာၾကလို႔ရပါပီေလ ျမန္မာျပည္သားေတြရဲ႕ စည္းလံုးမႈ ့ကို ျပႏိုင္ခဲ့ပီေလ

လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈ စြပ္စြဲခံရသူ၂ဦး အမႈထိုင္းဘုရင္မဟာဝါဇီရာေလာင္ကြန္မွေ သဒဏ္အမိန႔္ ဖ်က္သိမ္းေပးၿပီး အမႈကိုရုတ္သိမ္းေပး၍ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးရန္ အမိန႔္ေပးလိုက္ၿပီ။

ထိုင္းႏိုင္ငံ လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈတြင္ မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူ၂ဦး၏ အယူခံရႈံးနိမ့္မႈေၾကာင့္ ေသဒဏ္က်ခံ ရေတာ့မၫ့္ ဝင္းႏွင့္ေဇာ္ အတြက္ ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္၏pageေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏အသနားခံ ေရးသားမႈမ်ားကို ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္မဟာဝါဇီရာေလာင္ကြန္မွ သိရိွၿပီး အမႈကို ရုတ္သိမ္းေပးရန္ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ကို အမိန႔္ေပးေစခိုင္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုင္းဘုရင္အသစ္သည္ေဒသတြင္းအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔သာယာေနြးေထြးေသာဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကိုလိုလားသူျဖစ္ၿပီး ယခုအမႈစြပ္စြဲခံျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦးအမႈ၌လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏သေဘာထားႀကီးမႈ၊လူသားခ်င္းစာနာမႈ၊အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းပီသမႈကိုျပသသၫ့္အေနျဖင့္အမႈကိုရုတ္သိမ္းေပးခ်င္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္

အမႈကို ရုပ္သိမ္းေပးၿပီးေနာက္ စြပ္စြဲခံျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦးအား နစ္နာေၾကးေဒၚလာ2သန္းေလ်ွာ္ေၾကးအျဖစ္ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရမွေပးအပ္သြားမည္ဟုလည္းသိရသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သိကၡာရိွစြာျပန္လာႏိုင္ရန္အတြက္

ထိုင္းဘုရင္းမင္းျမတ္၏ေတာ္ဝင္ရဲအဖြဲ႔ကလံုၿခံဳေရးအျပၫ့္အဝျဖင့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ႀကီး အထိလိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးမည္ ဟုလည္း ထိုင္းဘုရင့္အထူးစံုစမ္းေရးအဖြဲ႔အႀကီးတန္းအရာျရိွဖစ္သူ နာတီေပါင္ကိုင္တီဆတ္ကသတင္းေထာက္မ်ားကိုေျပာၾကားသြားပါသည္။
www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

Facebook Comments
23K Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

23K Shares
Tweet
Share23K