ဒါလား ဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္ ေျပာသင့္လား မေျပာသင့္လာမသိ ပါးစပ္သရမ္းတာ

E.T.S

Every Time Story

local new

ဒါလား ဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္ ေျပာသင့္လား မေျပာသင့္လာမသိ ပါးစပ္သရမ္းတာ

fgsdfgsdjfhgertyweirtywe45632984tfyrtw937tufyiretw659tu

ဒါလား ဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္ ေျပာသင့္လား မေျပာသင့္လာမသိ ပါးစပ္သရမ္းတာ

fgsdfgsdjfhgertyweirtywe45632984tfyrtw937tufyiretw659tu

ဒါဝန္ႀကီးတေယာက္ ေျပာရမဲ့ စကားလား။

jdfgsiduyweirt685767234u5tyert974563iutywer9t7623458tugruy94765t

သမီး ျခင္းမစာနာ ေခြးစကားေျပာထြက္တယ္။

fgsdfgsdjfhgertyweirtywe45632984tfyrtw937tufyiretw659tu

ဒီလိုလူေတြ ေနရာ ရေနတာ တိုင္းျပည္ နစ္နာတယ္။

Facebook Comments
613 Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

613 Shares
Tweet
Share613