ငွက္ညီေနာင္လို႕ ေခၚခံရတဲ့ ကေလးႏွစ္ေယာက္ သိပ္သနားဖို႕ေကာင္းတယ္ဗ်ာ

E.T.S

Every Time Story

local new

ငွက္ညီေနာင္လို႕ ေခၚခံရတဲ့ ကေလးႏွစ္ေယာက္ သိပ္သနားဖို႕ေကာင္းတယ္ဗ်ာ

zxkjsdfgeiryt0348567034uyoritghkjrty4

ငွက္ညီေနာင္လို႕ ေခၚခံရတဲ့ ကေလးႏွစ္ေယာက္ သိပ္သနားဖို႕ေကာင္းတယ္ဗ်ာ

dfghetriyuer987596879567tiuyoretuiy485679yure6 3

မိူင္းရွူးၿမိဳ့က ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္တဲ့ သနားစရာသိပ္ေကာင္းတယ္ဗ်ာ။

dfghetriyuer987596879567tiuyoretuiy485679yure6 2

အငယ္ဆုံးကေလးေလးက ေလးဖက္ေထာက္ၿပီးသြားရတယ္လို့ေျပာပါတယ္။

dfghetriyuer987596879567tiuyoretuiy485679yure6 6

အမ်ားကေတာ့ ငွက္ညီေနာင္လို့ ေခၚၾကပါတယ္။

dfghetriyuer987596879567tiuyoretuiy485679yure6 1

မေခၚရက္ပါဘူး ကေလးတို့ရယ္။

dfghetriyuer987596879567tiuyoretuiy485679yure6 5
Facebook Comments
301 Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

301 Shares
Tweet
Share301