အထင္ေသးတဲ့အၾကည့္ေတြ ေအာက္မွာရွင္သန္ေနရတယ္လို႕ ေျပာလာတဲ့သင္းသင္းရဲ႕ အင္တာဗ်ူး

E.T.S

Every Time Story

local new

အထင္ေသးတဲ့အၾကည့္ေတြ ေအာက္မွာရွင္သန္ေနရတယ္လို႕ ေျပာလာတဲ့သင္းသင္းရဲ႕ အင္တာဗ်ူး

fkgjgireytuey956798345yeituhfgkjfdgiy96y

အထင္ေသးတဲ့အၾကည့္ေတြ ေအာက္မွာရွင္သန္ေနရတယ္လို႕ ဖြင့္ဟေျပာလာတဲ့ သင္းသင္းရဲ႕ အင္တာဗ်ူး

mgrtkyyio34y6o43i6t8yertyuiertyu43856erytu308yu34oy 3

သူတို႕ဘက္က ဆုိ၇ွယ္မီဒီယာကို ဘုရားတစ္ဆူလုိကုိးကြယ္ျပီးပရိသတ္ နဲ႕ဖိအားေပးတယ္။ အခုက်တရားလြန္ကိုယ့္ကိုတုိက္ခုိက္လာတယ္။

mgrtkyyio34y6o43i6t8yertyuiertyu43856erytu308yu34oy 1

အစ္မအရမ္း ခံစားရတဲ့ကိစၥေတြရွိတယ္။ သူမ်ားပုတ္ခတ္ေပမဲ့အရာရာျဖည့္ေတြးခဲ့တယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕က အထင္ေသးစြာၾကည့္တယ္၊အၾကည့္မ်ဳိးစုံၾကားမွာရွင္သန္ရျပီး ရင္ေကာ့ျပီး ရွင္သန္ေနရတယ္။

mgrtkyyio34y6o43i6t8yertyuiertyu43856erytu308yu34oy 1

တစ္ခ်ဳိ႕က သင္းသင္းေၾကာင့္ မတူမရိုက္ခ်င္တာဆုိတာေတြလည္း ရွိတယ္ ဆိုျပီး .. ၀မ္းနည္းစြာဖြင့္ဟလာတဲ့ သင္းသင္း။ဖုန္းလာမယူတဲ့ အတြက္အမႈထပ္မံဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ အေၾကာင္းအခုလိုေျပာျပပါတယ္။

Facebook Comments
253 Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

253 Shares
Tweet
Share253