သူငယ္ခ်င္းကို လြမ္းေနရတယ္လို႕ ေျပာလာတဲ့ ေနာ္ေဖာအယ္ထားရဲ႕ ဗီဒီယိုဖုိင္ေလး

E.T.S

Every Time Story

local new

သူငယ္ခ်င္းကို လြမ္းေနရတယ္လို႕ ေျပာလာတဲ့ ေနာ္ေဖာအယ္ထားရဲ႕ ဗီဒီယိုဖုိင္ေလး

sdjfglkwotiu53498567034eirturotjdkfgjldfkghjfghjhertyu8634

သူငယ္ခ်င္းကို လြမ္းေနရတယ္လို႕ ေျပာလာတဲ့ ေနာ္ေဖာအယ္ထားရဲ႕ ဗီဒီယိုဖုိင္ေလး

tyoeirt7856745989yuortiyu567458yureoiytu58yfgkhjkdfgjheiytu 3

ေမတိုးခိုင္က ကိုယ့္ရဲ႕အၾကိဳက္ကို အေမထက္ပိုသိေနတယ္ ညီမမပါပဲနဲ႕တခုခုလုပ္ခိုင္ရင္လည္း အတိအက်ကိုလုပ္ေပးတတ္တယ္လို႕သူငယ္ခ်င္းျဖစ္တဲ့ ေမတိုးခိုင္အေၾကာင္းေျပာျပတဲ့ ေနာ္ေဖာအယ္ထား။

tyoeirt7856745989yuortiyu567458yureoiytu58yfgkhjkdfgjheiytu 5

ေမတိုးခိုင္က ကိုယ့္ရဲ႕အၾကိဳက္ကို အေမထက္ပိုသိေနတယ္ ညီမမပါပဲနဲ႕တခုခုလုပ္ခိုင္ရင္လည္း အတိအက်ကိုလုပ္ေပးတတ္တယ္လို႕သူငယ္ခ်င္းျဖစ္တဲ့ ေမတိုးခိုင္အေၾကာင္းေျပာျပတဲ့ ေနာ္ေဖာအယ္ထား။

tyoeirt7856745989yuortiyu567458yureoiytu58yfgkhjkdfgjheiytu 6

ေမတိုးခိုင္က ကိုယ့္ရဲ႕အၾကိဳက္ကို အေမထက္ပိုသိေနတယ္ ညီမမပါပဲနဲ႕တခုခုလုပ္ခိုင္ရင္လည္း အတိအက်ကိုလုပ္ေပးတတ္တယ္လို႕သူငယ္ခ်င္းျဖစ္တဲ့ ေမတိုးခိုင္အေၾကာင္းေျပာျပတဲ့ ေနာ္ေဖာအယ္ထား။

Facebook Comments
150 Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

150 Shares
Tweet
Share150