ကိုကို ညီညီ ၂ ဦးအား ဖမ္းဆီးပါက မဂၤလာဒံု ၄ ေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မွဳ႕တရားခံ ထုတ္ေဖာ္မည္

E.T.S

Every Time Story

local new

ကိုကို ညီညီ ၂ ဦးအား ဖမ္းဆီးပါက မဂၤလာဒံု ၄ ေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မွဳ႕တရားခံ ထုတ္ေဖာ္မည္

dfgodj

ကိုကို နဲ႔ ညီညီ ၂ ဦးအား ဖမ္းဆီးပါက မဂၤလာဒံု ၄ ေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မွဳ႕တရားခံ ထုတ္ေဖာ္မည္

dfgodj

စာဖတ္သူ မိဘျပည့္သူမ်ား အာလံုးမဂၤလာပါဗ်ာ မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္းမွာ ေနျပည္ေတာ္ wisdom Hill မူၾကိဳေက်ာင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကေလးမဒိမ္းမွဳတြင္ တရားခံ အျဖစ္ ကိုကို နဲ႔ ညီညီ ၂ ဦးအား ဖမ္းဆီးပါကမဂၤလာဒံုက ၄ ေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈ့ကို ေဖာ္မည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။

dfpughoihdfghoeoifghoahuge 1

ျပည္ထဲေရး ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ …..

Facebook Comments
18K Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

18K Shares
Tweet
Share18K