ဗစ္တိုးရီးယားအမွဳတြင္ သိန္း (၅၀) လာဘ္စားခဲ့ေသာ ဒုရဲမႉး

E.T.S

Every Time Story

local new

ဗစ္တိုးရီးယားအမွဳတြင္ သိန္း (၅၀) လာဘ္စားခဲ့ေသာ ဒုရဲမႉး

dfpughoihdfghoeoifghoahuge 5

ဗစ္တိုးရီးယားအမွဳတြင္ သိန္း (၅၀) လာဘ္စားခဲ့ေသာ ဒုရဲမႉးတစ္ဦး ေတြ႕ရွိ

dfpughoihdfghoeoifghoahuge 5

ေနျပည္ေတာ္က Wisdom Hill မူႀကိဳေက်ာင္းမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ကေလးသူငယ္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့သူဟာ ဆရာမ ေဒၚဥမၼာလႈိင္ရဲ႕သား ၂ ေယာက္ျဖစ္တဲ့ “ကိုကို နဲ႔ ညီညီ” လို႔ ကာယကံရွင္ ဗစ္တိုးရီးယားေလးကေျပာၾကားလိုက္ေတာ့…

dfpughoihdfghoeoifghoahuge 3

သိန္း (၅၀) လာဘ္ေငြယူထားၿပီးတရားခံ ေအာင္ႀကီးဟုေျပာၾကားခဲ့ေသာ ဒုရဲမႉး ေအာင္ဘုန္းျမင့္ (ေခၚ) ငဘုန္း ဘယ္ေဂ်ာင္မွာကပ္ေနၿပီလဲ…?

dfpughoihdfghoeoifghoahuge 1

ဒုရဲမႉး ေအာင္ဘုန္းျမင့္(ေခၚ) ငဘုန္းဆိုသူဟာ တရားခံအစစ္အမွန္ကိုထိန္ခ်န္ၿပီး လာဘ္ေငြရယူကာ တရားခံေအာင္ႀကီးပါဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းကိုလဲ တရားဥပေဒအရ မည္သို႔မည္ပုံ အေရးယူမလဲဆိုတာကို ျပည္သူအမ်ားမွ ေမ်ာ္လင့္ေနပါေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ရွိသူမ်ားသိရွိေစရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္…။

Facebook Comments
142K Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

142K Shares
Tweet
Share142K