ၿပီးျပည့္စံုသြားတဲ့ ထိုးကြင္းမွင္ေၾကာင္ေတြကိုခ်ျပၿပီး ျမန္မာ့ေသြးအျပည့္ရွိသူဆုိတာျပလိုက္တဲ့ ေဒ့ဗ္

E.T.S

Every Time Story

local new

ၿပီးျပည့္စံုသြားတဲ့ ထိုးကြင္းမွင္ေၾကာင္ေတြကိုခ်ျပၿပီး ျမန္မာ့ေသြးအျပည့္ရွိသူဆုိတာျပလိုက္တဲ့ ေဒ့ဗ္

dave8663 3

အခုမွ ၿပီးျပည့္စံုသြားတဲ့ ထိုးကြင္းမွင္ေၾကာင္ေတြကိုခ်ျပၿပီး ျမန္မာ့ေသြးအျပည့္ရွိသူဆုိတာျပလိုက္တဲ့ ေဒ့ဗ္

dave8663 3

ကေနဒါႏုိင္ငံဖြားေဒ့ဗ္ (ေခၚ) ေဒ၀ဟာ ျမန္မာလက္ေ၀ွ႔ကို အလြန္အမင္း၀ါသနာပါသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒ့ဗ္ဟာ ျမန္မာလက္ေ၀ွ႕ေလာကထဲကို ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာပဲ ခ်န္ပီယံတစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

dave8663 2

ျမန္မာလက္ေ၀ွ႔အေပၚ ၀ါသနာႀကီးလြန္းတဲ့ေဒ့ဗ္ဟာ ျမန္မာျပည္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးၿပီး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာေတြကိုလည္း ေလးစားတန္ဖိုးထားသူ ျဖစ္ပါတယ္။

dave8663 1

ဒါေၾကာင့္ ေဒ့ဗ္ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ျမန္မာေသြးေတြ လႊြမ္းမိုးေနၿပီလို႔ ဆုိရမွာပါ။ ေဒ့ဗ္ဟာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို တန္ဖိုးထားေၾကာင္း ျပသတဲ့အေနနဲ႔ ထုိးကြင္းမွင္ေၾကာင္ေတြကို ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ အခုအခါမွာလည္း ေဒ့ဗ္ဟာ ထိုးကြင္းမွင္ေၾကာင္ေတြကို ၿပီးျပည့္စံုစြာ လံုး၀အဆံုးသတ္ ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

Facebook Comments
2K Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

2K Shares
Tweet
Share2K