ပိုင္ရွင္မဲ့ တန္ဖိုးျမင့္သစ္ (၁၆)တန္ကို ဘုန္ႀကီး ေက်ာင္းဝန္း အတြင္းမွ ဖမ္းဆီးရမိ

E.T.S

Every Time Story

local new

ပိုင္ရွင္မဲ့ တန္ဖိုးျမင့္သစ္ (၁၆)တန္ကို ဘုန္ႀကီး ေက်ာင္းဝန္း အတြင္းမွ ဖမ္းဆီးရမိ

thrwee64 4

ပိုင္ရွင္မဲ့ တန္ဖိုးျမင့္သစ္ (၁၆)တန္ကို ဘုန္ႀကီး ေက်ာင္းဝန္း အတြင္းမွ ဖမ္းဆီးရမိ

thrwee64 4

ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းဝန္းအတြင္းမွ တန္ဖိုးျမင့္သစ္ (၁၆)တန္ ဖမ္းမိ၊ ဖမ္းမိေသာသစ္ ပိုင္ရွင္မဲ့ျဖစ္ေန…။ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္မ်ိဳးေအာင္ရပ္ကြက္ နယ္ေျမ(၃)၊ နဝင္းေအးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝန္းအတြင္းမွ တန္ဖုိးျမင့္သစ္ (၁၆)တန္ ပုိင္ရွင္မဲ့ဖမ္းမိခဲ့ပါတယ္။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

thrwee64 1
thrwee64 2
thrwee64 3

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မတၳီလာခ႐ုိင္၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးေဆာင္ေသာ သစ္ ေတာဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္မ်ိဳးေအာင္ရပ္ကြက္ နယ္ေျမ(၃)၊ နဝင္းေအးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝန္းအတြင္း တရားမဝင္ ပ်ဥ္း ကတိုး/အင္ၾကင္း/လက္ပံ/ဒီဒူး/ေႏွာ/ ႀကိဳ႕/ေထာက္ႀကံ့ခြဲသား (၂၈၄) ေခ်ာင္း (၁၅.၉၇၅၄)တန္အား ပိုင္ရွင္မဲ့ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

thrwee64 3
thrwee64 2
thrwee64 1

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ပုိင္ရွင္ျဖစ္သူကုိ ဖမ္းဆီးႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း တရာခံမ်ားကုိ စုံစမ္းရွာေဖြၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူႏုိင္ရန္ အာဏာပုိင္မ်ားက ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္။www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

Facebook Comments
238 Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

238 Shares
Tweet
Share238