မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ သတင္းေကာင္းပါ၊ သစ္ပင္ေတြ ခုတ္စရာ မလိုေတာ့ပါဘူး

E.T.S

Every Time Story

local new

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ သတင္းေကာင္းပါ၊ သစ္ပင္ေတြ ခုတ္စရာ မလိုေတာ့ပါဘူး

sioghoeus 3

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ သတင္းေကာင္းပါ၊ သစ္ပင္ေတြ ခုတ္စရာ မလိုေတာ့ပါဘူး

sioghoeus 3

ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ သတင္းေကာင္းပါ။ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသို႔ သစ္ပင္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းစက္ လႉးဒါန္းတာပါ။

sioghoeus 1

ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္႐ြက္ရာမွာ မလြတ္ကင္းတဲ့ သစ္ပင္မ်ားေတြကို တတ္ႏိုင္သ၍ မခုတ္လွဲပဲ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေပမယ့္ လူအင္အားနဲ႔လုပ္ရေတာ့ လုပ္ငန္းသိပ္မတြင္က်ယ္ပါဘူး။

sioghoeus 2

အခုလႉဒါန္းတဲ့ tree spade ကအနည္းငယ္ေသးေပမယ့္ ၁၀ေပကေန ၁၅ေပအထိ အပင္ေတြကို အခ်ိန္တိုအတြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ၿပီးပါၿပီ။

sioghoeus 1

အ႐ြယ္ပိုႀကီးတဲ့ သစ္ပင္ႀကီးေတြ ကိုေ႐ႊ႕ႏိုင္တဲ့ tree spade အႀကီးကို လာမယ္ဘတ္ဂ်က္မွာ ဝယ္ယူဖို႔လ်ာထားပါတယ္။ tree spade အႀကီးက အပင္ေသးေတြအတြက္ မသင့္ေလ်ာ္လို႔ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးလိုအပ္ပါတယ္။ေစတနာေရွ႕ထားလႉေပးတဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုယ္စား ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

Facebook Comments
553 Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

553 Shares
Tweet
Share553