မယားငယ္နဲ႔ အတူအိပ္တာကို ကိုယ္၀န္သည္ဇနီးထံ Video Call ေခၚၿပီး ျပခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား

E.T.S

Every Time Story

local new

မယားငယ္နဲ႔ အတူအိပ္တာကို ကိုယ္၀န္သည္ဇနီးထံ Video Call ေခၚၿပီး ျပခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား

man757hjy 1

မယားငယ္နဲ႔ အတူအိပ္တာကို ကိုယ္၀န္သည္ဇနီးထံ Video Call ေခၚၿပီး ျပခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား

man757hjy 1

ေက်ာ္လင္းေမာင္ ဆိုေသာသူႏွင့္က်မ ၁၀.၇.၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ လူသိရွင္ၾကားတရားဝင္လက္ထပ္ခဲ့ပါသည္။အခု ႏွင္းအိေဇာ္ ဆိုသည္ႏွင့္ သူနဲ႔ ေဖာက္ျပန္ေနသည္မွာ က်မ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ ၅လေလာက္ကစ၍ ေဖာက္ျပန္ေနသည္ကိုသိရွိ၍ က်မ ကေလး အေဖမဲ့မည္ဆိုး၍ အႀကိမ္ႀကိမ္နားလည္ေပးခဲ့ပါသည္ နားလည္ေပးေသာ္လည္း ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္တစ္ေယာက္ကို အၿမဲႏွိပ္စက္ခဲ့ပါသည္ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

man757hjy 3

ယခုတခါ သူနဲ႔ႏွင္းအိေဇာ္ဆိုသည့္အမ်ိဳးသမီး တူတူအိပ္ေနသည္ကို က်မအား video call ျဖင့္ ေခၚျပ၍ ငါ့မယားဟု ေႂကြးေၾကာ္ကာ ေပၚတင္ ေျပာပါသည္ ဖုန္းဆက္ေသာ္လဲ ဆက္ဆက္ထိမခံပဲ ျပန္လည္ေျပာပါသည္ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

man757hjy 4
man757hjy 5
man757hjy 6

က်မသည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ခြင့္လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယခု သီးမခံႏိုင္ေတာ့၍ တရားစြဲေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကေလးသည္ ေက်ာ္လင္းေမာင္ဆိုသူ၏ တရားဝင္ ကေလး ျဖစ္ပါေၾကာင္း

man757hjy 7
man757hjy 8
man757hjy 9

သူတို႔ရဲ႕ FB အေကာင့္ေတြပါ ယခု က်မ ကိုယ္ဝန္ ၈လရွိပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္စိတ္ဆင္းရဲ စိတ္ဆင္းရဲဒုကၡ မခံလို၍ ကြာရွင္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုပုံပါ ကိစၥနဲ႔ တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ပါက က်မ တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယခုေဖာက္ျပန္ေသာ ႏွင္းအိေဇာ္ဆိုသူသည္မွာလဲ ညမင္းသားktv တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ vocal တစ္ဦးသာ ျဖစ္ပါသည္။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

Facebook Comments
2K Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

2K Shares
Tweet
Share2K