(၂၀၁၉)တစ္ႏွစ္တာ ခုႏွစ္ရက္သားသမီး အိမ္ေထာင္ေရး/အခ်စ္ေရး ေဟာကိန္းမ်ား…

771
964 Shares

(၂၀၁၉)တစ္ႏွစ္တာ ခုႏွစ္ရက္သားသမီး အိမ္ေထာင္ေရး/အခ်စ္ေရး ေဟာကိန္းမ်ား…

set

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

အိမ္ေထာင္ဘက္ေၾကာင့္ စိတ္ရႈပ္ရမည္။အိမ္ေထာင္ေရး သုခ အသင့္တင့္သာရွိမည္။ငယ္ရြယ္သူမ်ား ခ်စ္သူေၾကာင့္ စိတ္ေသာကေရာက္မည္။ စိတ္ညစ္မည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဆင္မေျပတေျပျဖစ္မည္။

တနလၤာသားသမီးမ်ား

set

အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ဆရာလုပ္ျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ျခင္းေၾကာင့္ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ရတတ္သည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးတြင္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိမည္။ရံဖန္ရံခါ ခ်စ္သူေၾကာင့္ စိတ္ရႈပ္ေထြးရတက္ပါသည္။

အဂၤါသားသမီးမ်ား

အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား ေဘးလူအေႏွာက္အယွက္ေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နားလည္မႈလြဲၿပီး ေဒါသကိုေရွ႕ထားကာ စကားမ်ား၊ရန္ျဖစ္ရတတ္ပါသည္။ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးမွာ ေအးတိေအးစက္ျဖစ္ေနသျဖင့္ စိတ္အလိုမက်ျဖစ္ေနမည္။ အပ်ိဳႀကီးေတြစန္းပြင့္ၿပီး ရင္ခုန္စရာ ၾကံဳလာတတ္ပါသည္။

set

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နားလည္မႈလြဲၿပီး ေဒါသေရွ႕ထားကာ စကားမ်ားရတတ္သည္။ ရန္ျဖစ္လိုက္ ျပန္ခ်စ္လိုက္ဆိုတဲ့ စကားအတိုင္းပင္ျဖစ္မည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ားအခ်စ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဆင္မေျပတေျပျဖစ္မည္။ ခ်စ္သူေၾကာင့္ စိတ္ေသာက ေရာက္မည္။ စိတ္ညစ္မည္။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

set

အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္နားလည္မႈရွိမည္။ ရံဖန္ရံခါ အိမ္ေထာင္ဘက္ေၾကာင့္ စိတ္ရႈပ္ေထြးတက္ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္ေရးသုခႏွင့္ ျပည့္စံုမည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ားအခ်စ္ေရးတြင္ခ်စ္သူ၏ ဆရာလုပ္ျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ျခင္းေၾကာင့္ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ရတတ္သည္။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

အိမ္ေထာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သေဘာထားခ်င္းတိုက္ဆိုင္မႈလြဲမည္။အိမ္ေထာင္ေရးသုခ အသင့္တင့္သာ ရွိမည္။ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးတြင္ ၾကားလူအဖ်က္၊အေနာက္အယွက္ေၾကာင့္ အခ်စ္ေရး အဆင္မေျပတာမ်ိဳးၾကံဳမည္။ အခ်စ္ကံညံ့ေနေသာကာလျဖစ္ပါသည္။

set

စေနသားသမီးမ်ား

အိမ္ေထာင္ေရး သုခ အသင့္တင့္သာရွိမည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ေၾကာင့္ စိတ္ရႈပ္ရမည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ားအခ်စ္ေရးတြင္ မိဘ၊ ႀကီးကဲသူမ်ားေၾကာင့္ အခ်စ္ေရး အဆင္မေျပျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးကံ နိမ့္မည္။

Facebook Comments
964 Shares