တင္ကားေစဖို ့ အလြယ္ကူဆံုးေလ့က်င့္ခန္း မ်ား…

298

တင္ကားေစဖို ့ အလြယ္ကူဆံုးေလ့က်င့္ခန္း မ်ား…

c

ဒီတစ္ေခါက္ တင္ကားေစဖို႔ နည္းလမ္းေလး ရွာေဖြေပးလိုက္ပါတယ္။အကိတ္ဘဝကို ေလွာက္လွမ္းဖို႔ တင္ေနာက္ပိုင္းပဲကြက္ႀကီးၿပီး ေဘးဘက္ကမကားရင္ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့အကိတ္လို႔ ဆိုလို႔မရပါဘူး။ဒီေတာ့ အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ကို ေျဖရွင္းဖို႔ ဒီေလ့က်င့္ခန္းေလးေတြ လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။

(၁)ကတ္ေၾကးေလ့က်င့္ခန္း

c

ကတ္ေၾကးဆိုလို႔ ကတ္ေၾကးၫွပ္ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လက္နဲ႔ေျခကို ကတ္ေၾကးၫွပ္သလိုပံုစံမ်ိဳးလုပ္ေပးရမွာပါ။စိတ္မပူပါနဲ႔။ ဘယ္လိုပံုစံဆိုတာ ဗီဒီယိုထဲမွာပါပါတယ္။ ၾကညၾကည့္ပါ။ ဒီေလ့က်င့္ခန္းက (၁)ေန႔ (၃)ခါ ၊(၁)ခါကို (၂၅)ႀကိမ္လုပ္ေပးပါ။

(၂)တင္ပင့္ေလ့က်င့္ခန္း

c

ေျခ ဘယ္(သို႔)ညာကို တင္အေနာက္ဘက္ကိုလႊဲၿပီး ပင့္တင္ၿပီး ျပန္ခ်ပါ။ တစ္ေန႔ကို (၃)ခါ၊(၁)ခါကို (၂၅)ႀကိမ္ခန္႔လုပ္ေပးပါ။

(၃)ေဘးကန္ေလ့က်င့္ခန္း

c

ေျခ ဘယ္(သို႔) ညာကို ေဘးဘက္ကို ဆန္႔ထုတ္ၿပီး အေပၚကိုပင့္တင္ ျပန္ခ်ပါ။ တစ္ေန႔ (၃)ခါ၊ (၁)ခါကို အႀကိမ္(၂၀)ခန္႔ ျပဳလုပ္ေပးပါ။

(၄)ေျခေနာက္ကန္ေလ့က်င့္ခန္း

c

ေျခေနာက္ဆိုလို႔ အေနာက္ေတာ့ အရမ္းမေရာက္ပါ။ ေဘးနဲ႔အေနာက္ၾကားပါ။ ေသခ်ာေအာင္ ဗီဒီယိုထဲမွာၾကည့္ၾကည့္ပါ။ တစ္ေန႔ကို (၃)ခါ၊ (၁)ခါကို အႀကိမ္(၂)ခန္႔ ျပဳလုပ္ပါ။

ဒီေလ့က်င့္ခန္းေလးေတြက လြယ္ကူတယ္ဆိုၿပီး အထင္ေတာ့မေသးလိုက္ေနာ္။ လုပ္ၾကည့္ပါ။ ထူးျခားပါလိမ့္မယ္။

c

ဒီေဆာင္းပါးက တကယ္ေတာ့ ပရိတ္သတ္ေတြ ေတာင္းဆိုထားတာပါ။ေတာင္းဆိုေပးတဲ့ ပရိတ္သတ္ေတြကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ေနာက္လည္း ပရိတ္သတ္ေတြ ေတာင္းဆိုသမွ် အတတ္ႏိုင္ဆံုး တင္ဆက္ေပးသြားပါမယ္။ေရွ႕ေလွ်ာက္ ဆက္အားေပးၾကပါေနာ့္။

Facebook Comments
842 Shares