ယေန႔တိုင္ မွန္ကန္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ ထိတ္လန႔္ဖြယ္ရာ Baba Vanga ရဲ႕ ေဟာကိန္းမ်ား

ယေန႔တိုင္ မွန္ကန္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ ထိတ္လန႔္ဖြယ္ရာ Baba Vanga ရဲ႕ ေဟာကိန္းမ်ား

1K Shares

ယေန႔တိုင္ မွန္ကန္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ ထိတ္လန႔္ဖြယ္ရာ Baba Vanga ရဲ႕ ေဟာကိန္းမ်ား

၁၉၉၆ တြင္ေသဆုံးခဲ့သည့္ မ်က္မျမင္Vanga အမ်ိဳးသမီးႀကီးရဲ႕ ထိတ္လန႔္ဖြယ္ေဟာကိန္းမ်ားဟာ မွန္ကန္ခဲ့တာေၾကာင့္ သူမဟာကမာၻေက်ာ္ခဲ့ပါတယ္။သူမ အသက္ သုံးႏွစ္အ႐ြယ္ကတည္းကပင္ သူမရဲ႕ မိဘႏွစ္ပါးလုံးေသဆုံးခဲ့ၿပီး သူမအသက္၁၂မွာ မ်က္စိကြယ္ခဲ့ပါတယ္။Vanga ဟာ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာမည့္အေၾကာင္းေတြ၊ ဆိုဗီယက္ယူနိယံႀကီးၿပိဳကြဲမည့္အေၾကာင္း၊ အေရွ႕ဂ်ာမနီႏွင့္ အေနာက္ဂ်ာမနီပူးေပါင္းသြားမည့္အေၾကာင္း၊မင္းသမီး ဒိုင္ယာနာေသဆုံးမည့္အေၾကာင္းေတြ၊ အင္ဒိုနီးရွားဆူနာမီျဖစ္ေပၚမည့္အေၾကာင္းေတြ၊world trade center ၿဖိဳခ်ခံရမည့္အေၾကာင္း၊ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေပၚမည့္အေၾကာင္း၊၄၄ေယာက္ေျမာက္အေမရိကန္သမၼတဟာ လူမည္းျဖစ္မည့္အေၾကာင္းစသည့္ ကမာၻ႔ထိတ္လန႔္ဖြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို သူမမေသဆုံးမီကပင္ မွန္ကန္စြာ ေဟာကိန္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

သူမဟာ သူမေသဆုံးမည့္ရက္ႏွင့္ ကမာၻေက်ာ္တခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေသဆုံးမည့္ရက္အတိအက်ကိုပင္ မွန္ကန္စြာေဟာကိန္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။သူမရဲ႕ ၂၀၁၆ ေဟာစာတန္းျဖစ္သည့္ ISIS အဖြဲ႕ေပၚေပါက္လာမည့္အေၾကာင္း၊ မြတ္စလင္မ်ား ဥေရာပကို ေနရာယူလာမည့္အေၾကာင္း၊တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအင္အားႀကီးမားလာမည့္အေၾကာင္းေတြဟာလဲ လတ္တေလာ မွန္ကန္ေနသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။သူမရဲ႕ ေရွးျဖစ္ကိန္းေဟာစာတန္းမ်ားဟာ ဗုဒၶရဲ႕ ေဟာကိန္းမ်ားျဖင့္ကိုက္ညီမႈရွိတာကိုလည္း အံ့အားသင့္ဖြယ္ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ ေနာက္ဘုရားတစ္ဆူပြင့္ၿပီး မွ ကမာၻပ်က္မည့္အေၾကာင္းဟာလည္း ဗုဒၶဘာသာ တို႔ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈေတြ႕နဲ႔ႀကိဳက္ညီေနပါတယ္။

သူမေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့စဥ္တုန္းကေတာ့ လူအမ်ားစုဟာ မျဖစ္ႏိုင္ဖူးေပါေၾကာင္ေၾကာင္ ေဟာကိန္းမ်ားဟု ေလွာင္ေျပာင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထိုေခတ္အခါက ကမာၻေပၚတြင္ၾကားေတာင္မၾကားဖူးသည့္ ဆူနာမီကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပ္မ်ားဟာကမာၻေပၚမွာျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။သူမရဲ႕ေဟာကိန္းေတြအထဲ လတ္တေလာ စိတ္ဝင္စားစရာအေကာင္းဆုံးကေတာ့ အာဖရိကန္ ႏြယ္ဖြားအေမရိကန္သမၼတဟာ အသက္ရွင္သည့္ေနာက္ဆုံးသမၼတျဖစ္လိမ့္မယ္တဲ့။ဒီေဟာကိန္းဟာ အိုဘာမားကို ဆိုလိုခဲ့တာပါ။ဒီေဟာကိန္း မွန္မမွန္ကေတာ့ လတ္တေလာေစာင့္ၾကည့္ၾကရမွာပါ။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

၂၀၁၆: အစြန္းေရာက္မြတ္စလင္မ္ တို႔ ဥေရာပ ကို က်ဴးေက်ာ္မည္။ ယေန႔ ဥေရာပေဒသသည္ ဓာတုလက္နက္ ျဖင့္ စနစ္တက် လူမ်ိဳးတုံး တိုက္ဖ်က္မႈေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဘာမွမက်န္ေတာ့သည့္ စြန႔္ပစ္ေျမကဲ့သို႔အလား ပ်က္သုန္းသြားမည္။
၂၀၁၈: တ႐ုတ္သည္စူပါအင္အားရွိေသာႏိုင္ငံႀကီးျဖစ္လာၿပီး အေမရိကန္သည္ စတင္ယိုယြင္းလာမည္ျဖစ္သည္။

www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

၂၀၂၀: ကပ္ေရာဂါပိုးတစ္မ်ိဳး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကေန ျပန႔္ၿပီး တစ္ကမာၻလုံးကို ေရာက္ရွိလိမ့္မယ္။
၂၀၂၃: ကမာၻ႔ပတ္လမ္း ေျပာင္းလဲသြားမည္။ (ဒါဘာအဓိပၸာယ္လဲ ဘယ္သူမွ မသိ)
၂၀၂၅: ဥေရာပ ေဒသ၏ လူဦးေရသည္ သုံညနားသို႔ ကပ္သြားလိမ့္မည္။

၂၀၂၈: လူသားတို႔ ဗီးနပ္စ္ၿဂိဳလ္ကို စြမ္းအင္ရွာေဖြေရးအတြက္ ခရီးထြက္ခြာလိမ့္မည္။
၂၀၃၃: ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ ေရခဲေတာင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္ကာ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္လာလိမ့္မည္။ (ဒါ ျဖစ္ၿပီး ေနၿပီ။)
၂၀၄၃: ဥေရာပေဒသကို အစၥလာမ္ ကာလီဖိတ္ေဒသ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေရးသည္ ၿပီးျပည့္စုံၿပီ ျဖစ္သည္။ ေရာမၿမိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္လာမည္။ ကမာၻ႔ စီးပြားေရး လႈပ္ရွားမႈ အားလုံးကို မြတ္စလင္မ္ တို႔ ခ်ဳပ္ကိုင္ အုပ္စိုးမည္။
၂၀၄၆: ကိုယ္တြင္းအဂါေတၤြကိုထုတ္လုပ္လာႏိုင္ကာ အလြယ္ကူဆုံးနဲ႔လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံးကုသမႈေတြ႕လာလိမ့္မယ္။

www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

၂၀၆၆: အေမရိကန္တို႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေရး လက္နက္သစ္ တစ္မ်ိဳးကို ပထမဆုံး အႀကိမ္ စတင္ ထုတ္သုံးကာ ေရာမကို ျပန္တိုက္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး ခရစ္ယာန္ကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းလိမ့္မည္။
၂၀၇၆: ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒသည္ ဥေရာပႏွင့္ အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ပါ ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာမည္။
၂၀၈၄: သဘာဝတရား ျပန္လည္ရွင္သန္လာမည္။ (ဤအခ်က္လဲ မည္သူမွ် နားမလည္ေသး)
၂၀၈၈: စကၠန႔္ပိုင္းအတြင္း အ႐ြယ္အိုသြားေစတဲ့ေရာဂါအသစ္ေပၚလာမယ္။
၂၀၉၇: ထိုေရာဂါကို ကုသႏိုင္မယ္။

၁၀၀: လူသားတို႔ျပဳလုပ္ထားေသာ “ေနအတု” သည္ ကမာၻ႔ ညအျခမ္းကို ေတာက္ပစြာ အလင္းေပးႏိုင္မည္။ (၂၀၀၈ ကထဲက စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ႏူကလီယား ျဖဴးရွင္းစနစ္ျဖင့္ လည္ပတ္မည့္ ေနတုစီမံကိန္း အေၾကာင္း ရွာဖတ္ပါေလ။)
၂၁၂၃: ႏိုင္ငံအငယ္ေလးေတြမွာစစ္ျဖစ္မယ္။ႏိုင္ငံႀကီးေတြလုံးဝဝင္မပါ
၂၁၂၅: အာကာသမွ ထူးျခားတဲ့အခ်က္ျပမႈ ဟန္ဂရီၿမိဳ႕မွာေတြ႕လိမ့္မယ္
၂၁၃၀: ၿဂိဳလ္သားတို႔၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ လူသားတို႔သည္ ေရေအာက္တြင္ ေနထိုင္ႏိုင္ မည္ ျဖစ္သည္။

www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

၂၁၆၇: ဘာသာတရားအသစ္ေပၚမယ္။
၂၁၇၀: ကမာၻတစ္ခုလုံးအႏွံ႔ မိုးေခါင္မည္။
၂၁၈၇: ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး မီးေတာင္ႏွစ္ေတာင္ ေပါက္ကြဲျခင္း လုံးဝရပ္တန႔္သြားမည္။
၂၁၉၆: အာရွသားနဲ႔ဥေရာပသားလုံးဝေရာေထြးသြားလိမ့္မယ္။
၂၂၀၁: ေန၏ စြမ္းအင္ ခ်က္လုပ္မႈ ေႏွးလာသည္ႏွင့္အမွ် ကမာၻေပၚသို႔ က်ေရာက္ေသာ အပူခ်ိန္သည္ လည္း က်ဆင္းလာလိမ့္မည္။

၂၂၂၁: အပို-ကုန္းအသက္အဘို႔ရွာေဖြေရးအတြက္ လူသားမ်ားက ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာတခုခုနဲ႔ အဆက္သြယ္ရလိမ့္မယ္။
၂၂၅၆: အာကာသယဥ္တစင္းမွ ေရာဂါအသစ္တခု ကမာၻေျမကိုပါလာလိမ့္မယ္။
၂၂၆၂: ၿဂိဳလ္မ်ား ပတ္လမ္း ေျပာင္းကုန္ ၾကၿပီး မားစ္ၿဂိဳလ္သည္ ဥကၠာခဲမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ရမည္။
၂၃၆၄: ေနတုေပၚတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈတစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိုးပိုေခါင္လာမည္။

၂၂၇၁: ႐ူပေဗဒဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား ေျပာင္းကုန္မယ္။
2273: White, black and yellow races will form 1 new race.
(အျဖဴေရာင္ အနက္ေရာင္နဲ႔အဝါေရာင္လူမ်ိဳးသစ္၁မ်ိဳးႏြယ္ဖြဲ႕စည္းရန္ပါလိမ့္မယ္)

www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

၂၂၈၈: အခ်ိန္ခရီးသြားျခင္းႏွင့္တပါးအဆက္အသြယ္။
၂၂၉၁: ေနကတျဖည္းျဖည္းေအးလာမယ္။ ႀကိဳးစားပီးေတာ့ျပန္ပူေအာင္လုပ္ရမယ္။
၂၂၉၆: ေနၿဂိဳလ္မွာျပင္းထန္တဲ့ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္မယ္။ ဆြဲငင္အားေတြေျပာင္းကုန္မယ္။ အာကာသယာဥ္အေဟာင္းေတြပ်က္က်ကုန္မယ္

၂၂၉၉: ျပင္သစ္မွာ ခုခံလႈပ္ရွားမႈတခု အစၥလာမ္ဘာသာ ဆန႔္က်င္ထေျမာက္ၾကလိမ့္မယ္။
၂၃၀၂: စၾကဝဠာရဲ႕အေရးႀကီးတဲ့လွ်ိဳ႕ဝက္ခ်က္မ်ားနဲ႔ဥပေဒမ်ားကိုထုတ္ေဖာ္ျပသၾကမယ္။
၂၃၀၄: လကမာၻလည္းထိုနည္း၎။
၂၃၄၁: ေၾကာက္မက္ဖြယ္အရာတခု ကမာၻကိုခ်ဥ္းကပ္လာလိမ့္မယ္။

၂၃၅၄: ေနေၾကာင့္မိုးေခါင္လိမ့္မယ္။
၂၃၇၁: ကမာၻ႔ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ။
၂၄၈၀: ေနတု ႏွစ္လုံးတိုက္မိေသာေၾကာင့္ ကမာၻေပၚတြင္ ေမွာင္အတိျဖစ္သြားမည္။
၃၀၀၅: မားစ္ေပၚရွိ ပဋိပကၡေၾကာင့္ မားစ္ၿဂိဳလ္လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းမည္။

၃၀၁၀: လကို ဥကၠာခဲ အႀကီး တစ္ခု ဝင္တိုက္လိမ့္မည္။ ဥကၠာခဲ အပိုင္းအစမ်ားႏွင့္ ျပာမႈန႔္မ်ား ကမာၻကို အကြင္းလိုက္ ဝန္းရံလိမ့္မည္။
၃၇၉၇: ကမာၻေပၚရွိ အရာအားလုံး ေသဆုံးသြားေတာ့မည္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ တို႔သာ ေနာက္ထပ္ အဆင့္ပိုျမင့္ေသာ ၾကယ္ အစုအေဝးတစ္ခုသို႔ လြန္ေျမာက္သြားႏိုင္လိမ့္မည္။
၃၈၀၃: ၿဂိဳလ္အသစ္မွာ လူနဲနဲျဖင့္စေနမယ္။ ရာသီဥတုအသစ္သက္ရွိေပၚသက္ေရာက္မႈ-သူတို႔ဗီဇေျပာင္းေစႏိုင္တယ္။
၃၈၀၅: သဃံဇာတအရင္းအျမစ္အတြက္ စစ္ျဖစ္။ရွိတဲ့လူတဝက္ထက္ပိုမိုေသဆုံးႏိုင္။

www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

၃၈၁၅: စစ္ၿပီးဆုံး။
၃၈၅၄: လူမႈယဥ္ေက်းမႈ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လုံးဝနီးပါးရပ္လိုက္ႏိုင္သည္။ လူေတြဟာ တိရစာၦန္ေတြလိုစုေနထိုင္ၾကလိမ့္မယ္။
၃၈၇၁: ဘုန္းႀကီးတပါးက လူေတြကို ဘာသာေရးေၾကာင္းေတြ ေျပာျပမယ္။ (ဘုရားတစ္ဆူပြင့္လားေတာ့မသိဘူးဗ်)
၄၃၀၂: ၿမိဳ႕အသစ္ေတြထူေထာင္ၿပီး သိပၸံပညာအသစ္ေတြ နည္းပညာအသစ္ေတြသိမယ္။ ရွိရွိသမွ်ေရာဂါအားလုံးျဖစ္စဥ္ေတြကုသမႈေတြအလုံးစုံသိၿပီ။

၄၃၀၈: လူေတြရဲ႕ဦးေႏွာက္ဟာသာမန္ထက္ 34%ပိုၿပီးထက္ျမက္လာမယ္။မေကာင္းေသာစိတ္မ်ား အၿငိဳးထားေသာစိတ္ အယူအဆမ်ားေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ္။
၄၅၀၉: ေနာက္ဆုံးတြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေျပာဆိုဆက္သြယ္ႏိုင္စြမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာအဆင့္ထိေရာက္မယ္။
၄၅၉၉: လူေတြမေသေတာ့ဘူး။
၅၀၇၉: ကမာၻႀကီးအဆုံးသတ္။

www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

1K Shares
1K Shares
Share1K