ဖုန္းအသုံးျပဳမ်ားသူမ်ားအတြက္ COVID-19 သတိေပးခ်က္တစ္ခု Video

ဖုန္းအသုံးျပဳမ်ားသူမ်ားအတြက္ COVID-19 သတိေပးခ်က္တစ္ခု Video

219 Shares

ဗီဒီယိုဖိုင္ကို ေအာက္ဆံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လက္မ်ား၊ သစ္သီးမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကို ေဆးေၾကာသကဲ့သို႔ မိမိတို႔၏ ဖုန္းမ်ားကိုလည္း မၾကာခဏ ေဆးေၾကာေပးသင့္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်မွပညာရွင္တစ္ဦးက သတိေပးလိုက္သည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ Griffith တကၠသိုလ္မွ ကူးစက္မႈ ေရာဂါမ်ားဆိုင္ရာ အထူးကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ သည့္ ပါေမာကၡ Nigel McMillan က သတိေပးလိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လက္ေဆး႐ုံျဖင့္ မလုံေလာက္ဘဲ ဖုန္းမ်ားကိုပါ ေဆးေၾကာသန္႔ရွင္းသင့္သည္ဟု ဆိုသည္။

www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

ပ်မ္းမ်ျခင္းအားျဖင့္ လူတစ္ဦးမွာ တစ္ေန႔လွ်င္ ဖုန္းကို ၂၆၁၇ ႀကိမ္ႏႈန္းထိေတြ႕ကိုင္တြယ္မႈရွိၿပီး ဖုန္းမ်ားေပၚတြင္လည္း ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကပ္ၿငိေနႏိုင္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

ေလ့လာမႈစစ္တမ္းမ်ားအရ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္သည္လည္း ေခ်ာေမြ႕သည့္ဖန္သားႏွင့္ ပလပ္စတစ္မ်က္ႏွာ ျပင္မ်ားေပၚတြင္ အေျခအေနကိုလိုက္၍ (၉) ရက္ၾကာအထိ ရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ဖုန္းမ်ားကို အယ္လ္ကိုေဟာ ၆၀ မွ ၇၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းပါဝင္သည့္ လက္သန္႔ေဆးရည္ျဖင့္ မၾကာခဏ ေဆးေၾကာသန္႔ရွင္းေပးသင့္သည္ဟု ပါေမာကၡ Nigel McMillan က သတိေပးေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

219 Shares
219 Shares
Share219