19 ႏွစ္အ႐ြယ္ေက်ာင္းသားရဲ႕ လူပ်ိဳဘဝကို ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့ 22 အ႐ြယ္ေက်ာင္းဆရာမ ႐ုပ္သံဖိုင္

E.T.S

Every Time Story

internation new

19 ႏွစ္အ႐ြယ္ေက်ာင္းသားရဲ႕ လူပ်ိဳဘဝကို ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့ 22 အ႐ြယ္ေက်ာင္းဆရာမ ႐ုပ္သံဖိုင္

djhdfgkljdhfugiyrtiert9586349856iowery3845y34y93485y34985679438ity9y8345i

19 ႏွစ္အ႐ြယ္ေက်ာင္းသားရဲ႕ လူပ်ိဳဘဝကို ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့ 22 အ႐ြယ္ေက်ာင္းဆရာမ ႐ုပ္သံဖိုင္

djhdfgkljdhfugiyrtiert9586349856iowery3845y34y93485y34985679438ity9y8345i

အသက္ (၂၂) ႏွစ္အ႐ြယ္ ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ဦးဟာ အသက္ (၁၉) ႏွစ္ေအာက္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးကို ကာမရယူခဲ့တယ္လို႔ စြပ္စြဲခံခဲ့ရပါတယ္။ သူမဟာ တပည့္ (၂) ႏွစ္ဦးနဲ႔ Sex Chat လုပ္ခဲ့ၿပီး သူတို႔ထဲက (၁) ဦးကို ကာမရယူခဲ့တယ္လို႔ ရဲမွတ္တမ္းက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

sdfkgnsdlkfghorutywoeriuytwi586934584ytigtoyiye59y34958ituyo8t34958ty48t457 1

လင္ေဆး (Lyndsey) ဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက အလာဘားမား အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းဆရာမအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။DailyStar သတင္းက လင္ေဆးဟာ အသက္ (၁၉)ႏွစ္ေအာက္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို ကိုယ္တုံးလုံးပုံ ပို႔ၿပီး ကာမရယူခဲ့တာအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ (၂၀) ခ်မွတ္ခံရႏိုင္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

sdfkgnsdlkfghorutywoeriuytwi586934584ytigtoyiye59y34958ituyo8t34958ty48t457 2

ဒီႏွစ္အေစာပိုင္းက ဒီအမႈစျဖစ္ခ်င္းမွာ သူဟာ ေက်ာင္းဆရာမ အလုပ္က ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ လင္ေဆးရဲ႕ ေရွ႕ေန ေရာဘတ္ (Robert) က အျပစ္ကင္းတယ္ဆိုတာကို သက္ေသျပသြားမယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။လက္ရွိအေျခအေနက သူမကို အျပစ္ရွိတယ္လို႔ စြပ္စြဲဆဲ ကာလ ျဖစ္တာေၾကာင့္ သူမမွာ စာသင္ၾကားျခင္း လက္မွတ္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

sdfkgnsdlkfghorutywoeriuytwi586934584ytigtoyiye59y34958ituyo8t34958ty48t457 3

လင္ေဆးဟာ (၁၉) ႏွစ္ေအာက္ ေက်ာင္းသားသာမက (၁၇) ႏွစ္ေအာက္ ေက်ာင္းသားကိုလည္း ကိုယ္တုံးလုံးပုံ ပို႔ၿပီး ကာမရယူခဲ့တယ္လို႔ စြပ္စြဲခံထားရပါတယ္။တကယ္လို႔ သူမကို အျပစ္ရွိတယ္လို႔ သက္ေသျပႏိုင္ရင္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ (၂၀) ခ်မွတ္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

djhdfgkljdhfugiyrtiert9586349856iowery3845y34y93485y34985679438ity9y8345i

ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ (၂၀) ခ်မွတ္တာထက္ သူမရဲ႕ လက္က်န္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ ကာမမႈ က်ဳးလြန္ခဲ့ သူ အျဖစ္ တစ္သက္လုံး သတ္မွတ္ခံရမွာက ပိုၿပီး ဆိုး႐ြားပါတယ္။ဒီအမႈေၾကာင့္ သူဟာ ခင္ပြန္းသည္ အန္ဒ႐ူး (Andrew) နဲ႔လည္း ဇူလိုင္လက ကြာရွင္းသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အမႈကိုေတာ့ ေနာက္ႏွစ္ (၂၀၂၀) ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ ဆက္လက္ၾကားနာမွာ ျဖစ္ၿပီး အျပစ္ကင္းေၾကာင္း သက္ေသျပရပါမယ္။

Facebook Comments
8 Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

8 Shares
Tweet
Share8