ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ ျပန္႕ပြားမႈကို မဟန္႔တားႏိုင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဝန္ခံ

E.T.S

Every Time Story

internation new

ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ ျပန္႕ပြားမႈကို မဟန္႔တားႏိုင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဝန္ခံ

nfjfdjdfj84587fjdf 3

ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ ျပန္႕ပြားမႈကို မဟန္႔တားႏိုင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဝန္ခံ

nfjfdjdfj84587fjdf 3

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးက ၎တို႔ႏိုင္ငံသည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါပိုးသစ္ျပန႔္ပြားမႈကိုမဟန႔္တားႏိုင္ေၾကာင္း ဝန္ခံကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ေရာဂါပိုးဒဏ္ကိုအဆိုး႐ြားဆုံးခံေနရေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာေနၿပီဟု သတိေပးေျပာဆိုလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံထားရသူကို ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္တြင္ ပထမဆုံးေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ၁၄ ဦးအထိရွိလာေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ားျပားလြန္းသည့္အတြက္ ေရာဂါပိုးျပန႔္ပြားမႈကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး Anutin Charnvirakul က ဝန္ခံေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယခင္က ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေၾကာင္းဆိုခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသူမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် လက္ေတြ႕အေျခအေနကို ေရွာင္လြဲမရျဖစ္လာခဲ့သည္။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

nfjfdjdfj84587fjdf 3
nfjfdjdfj84587fjdf 2
nfjfdjdfj84587fjdf 1

ထိုင္းအစိုးရ၏အဆိုအရ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ဝူဟန္ၿမိဳ႕မွေရာက္ရွိလာေသာခရီးသြား ၂၂၀၀၀ ခန႔္ရွိသည့္အတြက္ ေရာဂါပိုးသည္ ထင္ထားသည္ထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္စြာျပန႔္ပြားေနႏိုင္သည္ဟု ယူဆရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေရာဂါပိုးျပန႔္ပြားမႈကိုကာကြယ္ရန္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိေလဆိပ္မ်ားႏွင့္ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ား၌ အပူခ်ိန္တိုင္းကိရိယာမ်ားျဖင့္စစ္ေဆးျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအား ပိုးသတ္ေဆးမ်ားျဖန႔္ေဝေပးျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

nfjfdjdfj84587fjdf 3
nfjfdjdfj84587fjdf 2
nfjfdjdfj84587fjdf 1

စတိုးဆိုင္မ်ားတြင္လည္း ေရာဂါပိုးကာကြယ္သည့္မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိၿပီး ေဒသခံမ်ားကို တစ္ကိုယ္ရည္သန႔္ရွင္းေရးဂ႐ုစိုက္ၾကရန္ႏွင့္ အတတ္ႏိုင္ဆုံးအိမ္ျပင္မထြက္ၾကရန္တိုက္တြန္းထားသည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ၀ူဟန္ေက္ရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ပုိးသည္ ေလထဲမွ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းအျပင္ ပုိးစက္ခံထားရသူကိုထိေတြ႕ျခင္းႏွင့္ အရည္မ်ားမွတစ္ဆင့္လည္း ကူးစက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

Facebook Comments
833 Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

833 Shares
Tweet
Share833