၀ူဟန္ ေကာ္႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈ ေရာဂါနဲ႕ ပက္သက္ျပီး တ႐ုတ္ သမၼတ ရွီက်င့္ပင္ ေျပာျပီ

E.T.S

Every Time Story

internation new

၀ူဟန္ ေကာ္႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈ ေရာဂါနဲ႕ ပက္သက္ျပီး တ႐ုတ္ သမၼတ ရွီက်င့္ပင္ ေျပာျပီ

gfsdtsts736446436 2

၀ူဟန္ ေကာ္႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈ ေရာဂါနဲ႕ ပက္သက္ျပီး တ႐ုတ္ သမၼတ ရွီက်င့္ပင္ ေျပာျပီ

gfsdtsts736446436 2

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဝူဟန္ၿမိဳ႕မွ စတင္ျဖစ္ပြားေနေသာ ေကာ္႐ိုနာ အဆုတ္ေရာင္ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါသည္ စိုးရိမ္စရာ အေျခအေန ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ပင္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္ၿပီး ေရာဂါကူးစက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းရန္ရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္သတင္းမ်ားက သတင္းေဖာ္ျပသည္။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

gfsdtsts736446436 2
gfsdtsts736446436 1
gfsdtsts736446436 3

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေျဖရွင္းေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး သမၼတပါဝင္ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီက တိုက္႐ိုက္ကြပ္ကဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ရွိ မ်ိဳးႏြယ္စုအားလုံး စုေပါင္း၍ ဗိုင္းရပ္စ္ကို တိုက္ဖ်က္ရမည္ဟု သမၼတ ရွီက်င့္ပင္က ေျပာဆိုေၾကာင္း CCTV ႏွင့္ ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနမ်ားက သတင္းေဖာ္ျပသည္။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

gfsdtsts736446436 2
gfsdtsts736446436 1
gfsdtsts736446436 3

လတ္တေလာ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္သည္ အနည္းဆုံး ၿမိဳ႕ႀကီး ၃၀ အထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး ကူးစက္မႈမ်ားမွာ ဆက္တိုက္ ဆိုသလို ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ၄၁ ဦးေသဆုံးၿပီး ၁၃၆၂ ဦး ကူးစက္ခံထားရၿပီး ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအမ်ားျပားတြင္လည္း ကူးစက္ခံေနရကာ တစ္ကမာၻလုံးတြင္ စုစုေပါင္း ကူးစက္ခံရသူ ၁၄၀၀ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

Facebook Comments
297 Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

297 Shares
Tweet
Share297