မ်က္လံုးမွတဆင့္ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ႏိုင္ေၾကာင့္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္လုိက္ျပီ

E.T.S

Every Time Story

internation new

မ်က္လံုးမွတဆင့္ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ႏိုင္ေၾကာင့္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္လုိက္ျပီ

eye75564jdh 3

မ်က္လံုးမွတဆင့္ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ႏိုင္ေၾကာင့္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္လုိက္ျပီ

eye75564jdh 3

ယေန ့(ဇန္နဝါရီ ၂၅) မြန္းလြဲပိုင္းအခ်ိန္အထိစာရင္းမ်ားအရ ဝူဟန္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္မွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄ ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနျပီျဖစ္ကာ ဗိုင္းရပ္စ္ေတြ ့ထားသူ ၁၃၆၄ ဦးႏွင့္ ေသဆံုးသူ ၄၁ ဦးရွိေနသည္။ အမ်ားဆံုးမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံမွပင္ျဖစ္ျပီး ေသဆံုးသူမ်ားအားလံုးသည္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ေနသည္။

“ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရသည့္ ဆရာဝန္ကြယ္လြန္” ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ ့ႏံွမႈတြင္ လူနာမ်ားကိုကုသမႈေပးကာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံခဲ့ရသည့္ အသက္ ၆၂ ႏွစ္အ ရြယ္ရွိ ဆရာဝန္တစ္ဦးသည္လည္း ယေန ့(ဇန္နဝါရီ ၂၅) နံနက္တြင္ကြယ္လြန္သြားသည္။ ဟူေဘးေဆးရံုမွ ေဒါက္တာ Liang Wudong ျဖစ္ျပီး ဗိုင္းရပ္စ္ကူး စက္ခံရၿပီး ၉ ရက္အၾကာတြင္ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

eye75564jdh 1
eye75564jdh 2
jdhhjhrh87474jdj 3

ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ကုသေရးတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းအမ်ားအျပား ရွိေနသည္။ ပီကင္းတကၠသိုလ္မွ အသက္ရူလမ္းေၾကာင္းပိုင္းဆိုင္ရာ က်ြမ္းက်င္ပညာရွင္ Wang Guangfa သည္ လည္း ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရသည္။

ဝူဟန္ ျမိဳ ့သို ့က်ြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္အဖြဲ ့ႏွင့္သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ ႏွာေခါင္းႏွင့္ပါးစပ္ အ ကာMaskတပ္ဆင္သြားခဲ့သလို အျခားကာကြယ္မွုမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း မ်က္လံုးကို အကာအကြယ္ မျပဳလုပ္မိခဲ့သည့္အတြက္ ကူးစက္ခံရသည္ဟု ၄င္းကယူဆေနျခင္းႏွင့္အတူ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္မွာ မ်က္လံုးမွလည္း ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္ေနၾကသည္။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

jdhhjhrh87474jdj 3
eye75564jdh 2
eye75564jdh 1

“ဝမ္းေလ်ာ/ဝမ္းပ်က္ျခင္း” ဝူဟန္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ျဖစ္ပြားသူမ်ား၏ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားထဲတြင္ ဝမ္းေလ်ာ/ဝမ္းပ်က္ျခင္းကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုျပီျဖစ္ေၾကာင္း ဝူဟန္တကၠသိုလ္ေဆးရံု၏ အစာေျခလမ္းေၾကာင္းပိုင္းဆိုင္ရာဌာနဒါရိုက္တာျဖစ္သည့္ ပါေမာကၡ Yu Honggang က တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာ Xinhua News Agency သို ့ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံတာမီဒီယာမ်ားက ကိုးကားေဖာ္ျပသည္။

အသက္ ၄၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွာ အူသိမ္အူမပိုင္းဆိုင္ရာျပသာနာကို ၃ ရက္ၾကာခံစားရျပီးေနာက္ ပါေမာကၡ Yu Honggang ၏ဌာနသို ့ ေရာက္ရွိလာကာ ကနဦးတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကို ေတြ ့ရွိျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ လတ္တေလာသတ္မွတ္ထားသည့္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ပြားသူမ်ား၏ လကၡဏာမ်ားလည္း ျပသျခင္းမရွိေပ။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

sdhfsdfvi894874jjh 4
eye75564jdh 2
eye75564jdh 1

သို ့ေသာ္အဆိုပါလူနာမွာ ဗိုင္းရပ္စ္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ထိေတြ ့မႈရွိခဲ့သည့္အတြက္ ပါေမာကၡ Yu Honggang ႏွင့္အဖြဲ ့က ရင္ဘတ္ကိုဓါတ္မွန္ ရိုက္ ၾကည့္ျပီးေနာက္မွ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရသည္ကိုေတြ ့ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ဆရာဝန္မ်ားက မ်ားစြာအံ့ၾသသြားခဲ့ၾကသည္ဟုသိရသည္။ထိုကဲ့သို ့ေတြ ့ရွိလာျခင္းႏွင့္အတူ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ လကၡဏာမ်ားထဲတြင္ ဝမ္းပ်က္/ဝမ္း ေလ်ာကိုပါထည့္သြင္းသံုးသပ္ရန္လိုလာသည္ဟု Daily Mail က ေဖာ္ျပသည္။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

Facebook Comments
15K Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

15K Shares
Tweet
Share15K