ခုႏွစ္ရက္သားသမီးအားလံုးအတြက္ တစ္ပက္စာ ကံၾကမၼာေဟာစာတမ္း

701
2K Shares

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးအားလံုးအတြက္ တစ္ပက္စာ ကံၾကမၼာေဟာစာတမ္း

astology 1

တနဂၤေႏြ

မည္သည့္ကိစၥတြင္မဆို အေကာင္းဆုံးလုပ္ကိုင္သည့္တိုင္ အနည္းငယ္ေသာ ေငြေၾကးကိုသာ ခံစားခြင့္ရရွိေစရပါလိမ့္မည္။ ရွာေဖြသမၽွတြင္ စုေဆာင္းမိ ျခင္းထက္ ဆုံး႐ႈံးမႈပို၍မ်ားျပားေစတတ္ပါသည္။ စာ၊ ကဗ်ာ၊ လကၤာဖြဲ႕ဆိုေရးစပ္သူမ်ား၊ စာေပရသေျပာင္ေျမာက္မႈ၊ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေစရပါလိမ့္မည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမ်ားရရွိႏိုင္ေစ ရန္ ဝီရိယႏွင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ပိုမို၍ရွိေနသင့္ပါသည္။ အမ်ားအျမင္တြင္ အထင္အ ျမင္ေသးသိမ္စရာျဖစ္စရာမ်ား ရွိေနတတ္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြေကာင္း မ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ စိတ္ေျပာင္းစိတ္ျမန္ ခ်စ္သူဟန္ေၾကာင့္ အျပစ္ယူရန္ ခက္ေစသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႀကဳံရေစတတ္ပါသည္။ယၾတာ။ ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ ကိတ္မုန္႔ဆြမ္းကပ္လႉေပးပါ။

တနလၤာ

astology 1

ယခုရက္ပိုင္းကာလအတြင္း အရာရာတြင္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ေစႏိုင္ရန္ ခက္ခဲ မႈရွိေနရပါလိမ့္မည္။ မိမိအေပၚတြင္ ယုံၾကည္လက္ခံသူမ်ားအတြက္ ဂ႐ုစိုက္ ရန္အထူးသတိျပဳပါ။ မေနတတ္သူမ်ားအတြက္ သူတစ္ပါးကိစၥတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မိ ေသာ အက်ိဳးေပးရလဒ္သည္ ေငြကုန္အိတ္စိုက္ေသာကျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္ေဒါသျဖစ္ခြင့္မ်ား ခံစားရပါလိမ့္မည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ၊ ယာဥ္ကားကိစၥအတြက္ ကုန္က်ေငြမ်ား မ်ားျပားစြာသုံးစြဲ မႈျပဳရပါလိမ့္မည္။ အလႉဒါနေပးလႉရျခင္းမ်ားလည္း ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမွားကိုေၾကာက္၍ဆင္ျခင္၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္း၍ ေနထိုင္မိျခင္းအတြက္ အျပစ္ႏွင့္ေဝးေသာ္လည္း အခ်စ္ႏွင့္ေႏြးေထြးေသာ ခံစားမႈမ်ားကင္းေနရျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ႀကဳံရေစတတ္ပါသည္။ယၾတာ ။ ။ သြပ္ျပားတစ္ခ်ပ္ လႉေပးပါ။

အဂၤါ

astology 1

အတြင္းလူ၊ အျပင္လူမ်ားအတြက္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးဆင္းရဲမႈ ျဖစ္ေနရပါလိမ့္ မည္။ မိမိ၏စကားအေျပာအဆိုဟူသမၽွကို နည္းႏိုင္သမၽွနည္းႏိုင္ရန္ ဆင္ ျခင္သင့္ပါသည္။ မိဘမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ ႏႈတ္စကားခ်ိဳသာစြာ ဆင္ျခင္ေျပာ ဆိုပါ။ အရာရာတြင္ မိမိမွသိေနသည္ဟု ထင္ထားျခင္းသည္ ေနာက္က်စြာျဖင့္သာ သိရ ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေနရပါလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္အေပၚတြင္ မိမိ၏ သည္းမခံႏိုင္မႈျဖင့္ နား လည္မႈရယူပါ။ အမွတ္တရ အထိမ္းအမွတ္ပြဲတစ္မ်ိဳး က်င္းပရပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရး တြင္ ခ်စ္သူထံမွ ခ်စ္ရည္တူ၊ စကားအေတြး အတူညီစုေနမည့္ အားေပးကူညီမႈမ်ိဳးကို ေမၽွာ္လင့္ေနမိပါလိမ့္မည္။ယၾတာ ။ ။ ကေလးမ်ားအတြက္ ေနၾကာေစ့ ဒါနျပဳလိုက္ပါ။

ဗုဒၶဟူး

astology 1

မိမိ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရန္ႏွင့္မကင္းစြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္မႈ ျပဳရေစတတ္ ပါသည္။ အတူပူးတြဲလုပ္ကိုင္ၾကသူအခ်င္းခ်င္း မလိုမုန္းထား၍ ရန္သူသဖြယ္ ျပဳမူဆက္ဆံမႈမ်ားလည္း ရွိေနပါလိမ့္မည္။ မေတာ္တဆထိခိုက္ရွနာမႈမ်ား ျဖစ္ေစရတတ္ ပါသည္။ အပူဖ်ား၊ အပူနာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေပၚခံစားရေစတတ္ပါသည္။ သူတစ္ပါးတို႔၏ ျပစ္တင္ေဝဖန္႐ႈပ္ခ်ခံရျခင္းမ်ား ႀကဳံရေစတတ္ပါသည္။ ဆုေၾကးေငြ၊ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ရရွိခံစားရေစတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူသည္ မိမိအေပၚ၌ သေဘာထားေသး စြာျဖင့္ ေျပာစကားအေရးမပါ ဂ႐ုမစိုက္ျပဳမူေနျခင္းမ်ိဳး ႀကဳံေတြ႕ခံစားရေစတတ္ပါသည္။ယၾတာ ။ ။ လမ္းေဘးမွေခြးမ်ာအား အာဟာရဒါနျပဳေပးပါ။

ၾကာသပေတး

astology 1

ဤရက္ပိုင္းအတြက္ အက်ိဳးရွိေစေသာ၊ မဂၤလာရွိေစေသာ ခရီးထြက္ရျခင္း မ်ိဳး ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝင္ေငြေကာင္းမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ မိမိ၏ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ ၾကားသူအျဖစ္ ၾကားနာခံစားရပါလိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားအေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ မိမိ၏ႏႈတ္ထြက္စကားဟူသမၽွ တစ္ပါးသူတို႔အတြက္ အေလး ထားစရာျဖစ္ေစရပါလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝင္ေငြေကာင္းရရွိပါလိမ့္ မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ တစ္ေယာက္အေၾကာင္းတစ္ေယာက္ ျငင္းစရာမရွိျဖစ္ၿပီဆိုပါလၽွင္ ေနာက္ေၾကာင္းသတိ ရွင္းစရာ ရွိ၊မရွိ ေသခ်ာေအာင္ စုံစမ္းဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ခိုႏွစ္ေကာင္လႊတ္၍ လိုရာဆႏၵျပဳပါ။

ေသာၾကာ

astology 1

အုပ္ခ်ဳပ္သူအထက္လူႀကီးမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳ ေစာင့္ေရွာက္ကူညီမႈ မ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ မႈရွိေနပါလိမ့္မည္။ မိမိ၏ ဂုဏ္က်က္သေရတိုးပြားမႈ၊ ေက်ာ္ၾကားမႈမ်ား ျဖစ္တည္ခံစားရ ပါလိမ့္မည္။ မိခင္၏က်န္းမာေရးအတြက္ ဂ႐ုစိုက္ရန္လိုပါလိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြဆရာသမား မ်ားႏွင့္ စိတ္ဝမ္းကြဲရျခင္းမ်ား ႀကဳံရေစတတ္ပါသည္။ စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ အလႉ ဒါနျပဳရပါလိမ့္မည္။ မိမိ၏စိတ္ဆႏၵတြင္ အလိုလိုအားငယ္စိတ္မ်ား ရွိေနရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္စရာ သေဘာအစဥ္အမွန္ျဖင့္ ေမတၱာသေဘာအသြင္သဏၭာန္ ဖြင့္ဟ ေစလိုပါလၽွင္ အမူအရာဟန္တစ္စျဖင့္ ပ်ဴငွာဟန္ျပေပးရန္ေတာ့ လိုပါလိမ့္မည္။ယၾတာ ။ ။ ေဆးတစ္မ်ိဳးလႉေပးပါ။

စေန

astology 1

မိမိအေနျဖင့္ မည္မၽွပင္ မွန္ကန္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳခဲ့ပါေသာ္ လည္း ေဝဖန္ျပစ္တင္စကားမ်ားျဖင့္ မလြတ္ကင္းႏိုင္ပါဘဲ ရွိေနရပါလိမ့္ မည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းရေသာ္လည္း မိမိ၏လိုအပ္ခ်က္အမွားမ်ား ေၾကာင့္ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စရာမ်ား ႀကဳံရေစတတ္ပါသည္။ ဘ၀ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စိတ္ အားငယ္စရာကိစၥမ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမႈ ျပဳေနရပါလိမ့္မည္။ ေစတနာလြန္ကဲစြာထားမိျခင္းအတြက္ ေနာင္တရစရာျဖစ္ရပ္မ်ား ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။ အ ခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူ၏ ၿပဳံးဟန္၊ အရွိခဏတြင္၊ မုန္းရန္သတိမရ ျဖစ္ရျခင္းမ်ိဳး ႀကဳံေတြ႕ ခံစားမႈျဖစ္ေစရပါလိမ့္မည္။ယၾတာ ။ ။ ႏြမ္းပါးသူမ်ားအား ဆန္ျပဳတ္အာဟာရဒါနျပဳေပးပါ။

Facebook Comments
2K Shares