(၅-၅-၂၀၁၉ မွ ၁၁-၅-၂၀၁၉ ရက္ေန႔အထိ) ေဗဒင္ေဟာစာတမ္း …..

609
1K Shares

(၅-၅-၂၀၁၉ မွ ၁၁-၅-၂၀၁၉ ရက္ေန႔အထိ) ေဗဒင္ေဟာစာတမ္း

astology

အပတ္စဥ္တင္ဆက္ေပးေနက်ျဖစ္တဲ့ ဆရာကကၤသူရဲ႕စႏၵသူရိယ နကၡတၱေဝဒေဟာစာတမ္းကို ပရိသတ္ေတြအတြက္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

တနဂၤေႏြ

astology

ယခုအပတ္အတြက္ တနဂၤေႏြသားသမီးတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုံမွန္အေနအထားသို႔ ျပန္ေရာက္ၿပီျဖစ္သည္။ လုပ္လက္စလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန႔္ေနသည့္အေနအထားမွ ျပန္လည္စတင္ႏိုင္သည္။ ရွယ္ယာကိစၥေတာ့ သတိျပဳပါ။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္သူမ်ား ျပည္ပေၾကာင့္ အခက္ေတြ႕မည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အျခားကုန္ပစၥည္းလုပ္သူမ်ားကေတာ့ အဆင္ေျပေနမည္ျဖစ္သည္။အထူးသျဖင့္ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းသမားမ်ား အလြန္ေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဆီး၊ ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါရွင္မ်ားသတိထားရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးေကာင္းေနၿပီး လက္ထပ္ရန္ရက္ေ႐ြးရမည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားကေတာ့ ယခုရက္ပိုင္း အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ ပညာေရးသမားမ်ား ရာထူးစာေမးပြဲေျဖရပါက ေကာင္းပါသည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ဝင္တတ္ထြက္တတ္ပါသည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား အထက္ ေအာက္ မွ်ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ပါ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ – ၆၊ ၂၊ ၅။ ယၾတာ – အုန္းသီးပါေသာေဖ်ာ္ရည္အား ကေလးမ်ားကို တိုက္ေကြၽးပါ။

တနလၤာ

astology

ယခုအပတ္အတြင္း တနလၤာသားသမီးတို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်င့္ခ်ိန္လုပ္ကိုင္ရမည္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ား သတိထားသင့္ပါသည္။ စုေၾကးေငြ၊ အာမခံေငြႏွင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားအေပၚတြင္ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးျဖစ္လာမည္။ စိတ္ညစ္ရမည္။ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အေျခအေနေကာင္းပါမည္။ က်န္းမာေရးအေနႏွင့္ ေလျဖတ္ထားသူမ်ား သတိျပဳပါ။ ညာဘက္ေျခေထာက္တြင္ ျပင္ပထိခိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္တတ္သည္။ အခ်စ္ေရးအေနႏွင့္ စိတ္တိုင္းက်ေသာခ်စ္သူကို ရရွိလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ ခရီးယာယီရွိသည္။ ပညာေရးသမားမ်ား ရာထူးအတြက္ဆိုပါက အထူးႀကိဳးစားရမည္။ ေျမ၊ အိမ္ အဝင္ေကာင္းပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား မိမိကိုင္တြယ္ရေသာ စာရင္းမ်ားေၾကာင့္စိတ္ညစ္ရမည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – ၀ ၊ ၃ ၊ ၆။ ယၾတာ– တနလၤာေန႔တြင္ ငွက္မ်ားကို အစာေကြၽးပါ။

အဂၤါ

astology

ယခုအပတ္အတြင္း အဂၤါသားသမီးမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ မိမိလုပ္ကိုင္ေသာစီးပြားေရးတြင္ အစုအစပ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ မနာလိုသူမ်ားမည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ယာဥ္ကိုအေၾကာင္းျပဳေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္မည္။ ကား၊ စက္ပစၥည္းမ်ား ကံေကာင္းေနသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးသမားမ်ား ေငြမရ အေႂကြးက်ေနမည္။ က်န္းမာေရးအေနႏွင့္ ခါးနာေသာေဝဒနာ အထူးသတိထားရလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ကံေကာင္းၿပီး အေျဖရရန္ ေစာင့္ရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးသမားမ်ား ေကာင္းပါသည္။ ပညာေရးသမားမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာရမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသတိျပဳရန္မွာ မိမိအလုပ္တြင္ အေရးႀကီးစာ႐ြက္စာတမ္း ေပ်ာက္တတ္သည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – ၄ ၊ ၁ ၊ ၈။ ယၾတာ – အဂၤါေန႔တြင္ ရဟန္းတစ္ပါးကို တတ္ႏိုင္သေလာက္လႉေပးပါ။

ဗုဒၶဟူး

astology

ယခုအပတ္အတြင္း ဗုဒၶဟူးသားသမီးတို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အနည္းငယ္ညံ့ေနလိမ့္မည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ား၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား စီးပြားေကာင္းပါလိမ့္မည္။ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ား ဤတစ္ပတ္အတြင္း ကံညံ့ေနၿပီး အလိမ္ခံရတတ္သျဖင့္ သတိျပဳပါ။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါ ႏွင့္ ဒူးနာေရာဂါမ်ား အထူးသတိထားရမည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူႏွင့္ အဆင္ေျပမည္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားသံသယမ်ားေနတတ္သည္။ ပညာေရးတြင္ ႏိုင္ငံျခားစာေမးပြဲအတြက္ ႀကိဳးစားသူမ်ား ဇြဲတင္းထားရမည္။ ကား၊ ဆိုင္ကယ္ စသည့္စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ကံေကာင္းပါသည္။

ရာဟု – ရာဟုသားသမီးတို႔ကေတာ့ စိတ္ခ်မ္းသာရမည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ၾကားလူေၾကာင့္ ေသာကေရာက္မည္ သတိထားပါ။ စီးပြားေရးတြင္ ယာဥ္၊ ကားေရာင္း/ဝယ္ျခင္း ေကာင္းပါသည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အထက္လူႀကီးေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – ၄ ၊ ၀ ၊ ၉။ ယၾတာ – ယခုတစ္ပတ္အတြင္း ငွက္လႊတ္ျဖစ္ေအာင္လႊတ္ပါ။ ကံေကာင္းလာပါမည္။

ၾကာသပေတး

astology

ယခုအပတ္အတြင္း ၾကာသပေတးသားသမီးတို႔အတြက္ စီးပြားေရးအေျခအေနမွာ သိပ္ထူးမျခားနားျဖစ္ေနတတ္သည္။ လူယုံသတ္သျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ အလြန္စိတ္ညစ္ရၿပီး ေသာကမ်ားရသည့္အေျခအေနျဖစ္လိမ့္မည္။ စက္သုံးဆီေရာင္းခ်သူမ်ား အျမတ္ရမည့္ကာလျဖစ္ၿပီး ၊ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား ေအးေနမည္။ က်န္းမာေရးအေနႏွင့္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းမၾကာခဏျဖစ္တတ္ၿပီး ၊ႏွလုံးေရာဂါရွင္မ်ား သတိထားကုသပါ။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ထပ္ရန္ရက္ေ႐ြးျဖစ္မည္၊ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ဘက္မိဘ ရန္ျဖစ္တတ္သည္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားလည္း ကံေကာင္းၿပီး သားသမီးရတနာရတတ္သည္။ ပညာေရးလိုက္စားေနေသာသင္တန္းသားမ်ား က်န္းမာေရးသတိျပဳပါ။ ေ႐ႊႏွင့္ ရတနာပစၥည္းမ်ား ဝင္တတ္၊ ထြက္တတ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ကံအနည္းငယ္ညံ့ေနမည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – ၅ ၊ ၀ ၊ ၂။ ယၾတာ –ႏြမ္းပါးသူကို ၾကာဇံေၾကာ္လႉပါ။

ေသာၾကာ

astology

ယခုအပတ္အတြင္း ေသာၾကာသားသမီးတို႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယခင္ကထက္ ကံေကာင္းလာၿပီျဖစ္သည္။ ေရလုပ္ငန္း၊ ဆီစက္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ကံေကာင္းေနသည္။ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားျပႆနာ ေပၚတတ္သည္။ ေငြေၾကးကို အေျခခံသူမ်ားကေတာ့ အားနည္းေနမည္သာျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးအေနႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသားအိမ္ေရာဂါႏွင့္ အစာအိမ္ေရာဂါရွိသူမ်ား အထူးသတိထားရန္လိုအပ္သည္။ ေဆးမွားတတ္သျဖင့္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ အခ်စ္ေရးကေတာ့ ေၾကကြဲေနရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးသမားမ်ား ကံေကာင္းေသာ္လည္း အလုပ္ေၾကာင့္ ခြဲေနရမည္။ ပညာေရးသမားမ်ား ရာထူးအတြက္ စာေမးပြဲေအာင္ပါလိမ့္မည္။ စက္ပစၥည္းမ်ားဝင္မည္၊ ထြက္မည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား အထူးကံေကာင္းပါသည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – ၆ ၊ ၁ ၊ ၉။ ယၾတာ – ေသာၾကာေန႔တြင္ ေသာၾကာနံဘုရားကို ထီးအျဖဴ (၆) လက္လႉပါ။

စေန

astology

ယခုအပတ္အတြင္း စေနသားသမီးတို႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အထူးသတိျပဳလုပ္ကိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ စပ္တူလုပ္ငန္းျဖစ္ပါက အထူးသတိထားပါ။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ညာဘက္မ်က္လုံး အထူးသတိထားပါ။ ျပင္ပမွ ပစၥည္းတစ္ခုခုထိမွန္ၿပီး ခြဲစိတ္ရတတ္သည္။ ဥပေဒႏွင့္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားမွ ေငြေၾကးအျမတ္ရလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ကံညံ့ေနၿပီး မိမိခ်စ္သူကို မိမိသူငယ္ခ်င္းက ခိုးခ်စ္ေနတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား ႏွစ္ဘက္မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားကို အေျခခံေသာ အိမ္တြင္ေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္ေနတတ္ၿပီး အိမ္ေထာင္ေရးကို ထိခိုက္လိမ့္မည္။ ဆင္ျခင္ပါ။ ေ႐ႊ၊ ရတနာပစၥည္း ဝင္ကိန္းရွိေနပါသည္။ ပညာေရးသမားမ်ား အလြန္ႀကိဳးစား ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ေကာင္းပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ဝန္ထမ္းမ်ား မိမိတာဝန္ယူကိုင္တြယ္ရေသာ လက္နက္ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ အထူးသတိထားရန္လိုပါသည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – ၀ ၊ ၇ ၊၂။ ယၾတာ – စေနေန႔တြင္ စေနနံဘုရားအား ထီးအနီေရာင္တစ္လက္ လႉေပးပါ။

Facebook Comments
1K Shares