သင္ဒီေန႔ ထီထိုးေတာ့မည္ဆိုပါက… (၁၂.၃.၂၀၁၉ မွ ၁၈.၃.၂၀၁၉) – ဆရာဇင္ေယာ္နီ

890

သင္ဒီေန႔ ထီထိုးေတာ့မည္ဆိုပါက… (၁၂.၃.၂၀၁၉ မွ ၁၈.၃.၂၀၁၉) – ဆရာဇင္ေယာ္နီ

hocro

အဂၤါေန႔(၁၂-၃-၂၀၁၉)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ – အနီေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ – ဘုရားမွာ ကံ့ေကာ္ ၉ ၫြန္႔ လႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း – ၉ ဂဏန္း၊ ၈ ဂဏန္းနဲ႔ ၂ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ – ေကာင္းကင္ကို ၾကည့္ၿပီး နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။ ဒီေန႔ဟာ အႀကံစည္သစ္ေတြ ရတတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။

hocro

ဗုဒၶဟူးေန႔(၁၃-၃-၂၀၁၉)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ – အျဖဴေရာင္၊ ေ႐ႊေရာင္၊ အဝါေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ – သီလရွင္ကို ေငြ ၆ ဂဏန္း လႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း – ၁ ဂဏန္း၊ ၉ ဂဏန္းနဲ႔ ၄ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ – ပိုက္ဆံေပၚမွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။ ဒီေန႔ဟာ သတင္းေကာင္း ၾကားရတတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။

hocro

ၾကာသပေတးေန႔(၁၄-၃-၂၀၁၉)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ – အျဖဴေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ ေငြေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ – ဘုရားမွာ နန္းႀကီးသုပ္ ကပ္လႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း – ၂ ဂဏန္း၊ ၀ ဂဏန္းနဲ႔ ၇ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ – သတင္းစာမွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။ ဒီေန႔ဟာေအာင္ျမင္မႈ ထူးျခားတတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။

hocro

ေသာၾကာေန႔(၁၅-၃-၂၀၁၉)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ – အနီေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္၊ ၾကက္ေသြးေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ – ဆပ္ျပာခဲ ဒါနလုပ္ပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း – ၂ ဂဏန္း၊ ၁ ဂဏန္းနဲ႔ ၃ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ – ႐ုပ္တုတစ္ခုမွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။ ဒီေန႔ဟာၿပိဳင္ဆိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္တတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။

hocro

စေနေန႔(၁၆-၃-၂၀၁၉)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ – ေ႐ႊေရာင္၊ အျဖဴေရာင္၊ အဝါေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ – ဘုရားမွာ ေထာပတ္ထမင္း ကပ္လႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း – ၄ ဂဏန္း၊ ၂ ဂဏန္းနဲ႔ ၇ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ – ကုလားထိုင္မွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။ ဒီေန႔ဟာ ေငြမွား ပစၥည္းမွား ႀကဳံရတတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။

hocro

တနဂၤေႏြေန႔(၁၇-၃-၂၀၁၉)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ – အျဖဴေရာင္၊ ေငြေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ – ေညာင္ပင္မွာ သန္႔ရွင္းေရးကုသိုလ္ ျပဳလုပ္ပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း – ၁ ဂဏန္း၊ ၅ ဂဏန္းနဲ႔ ၄ ဂဏန္းေတြကို အားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ – စာအုပ္အဖုံးမွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။ ဒီေန႔ဟာ မေရမရာေတြ မ်ားတတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။

hocro

တနလၤာေန႔(၁၈-၃-၂၀၁၉)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ – အျပာေရာင္၊ ပန္းေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ – ႀကီးကဲသူေတြကို ေဆးဝါးလႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း – ၃ ဂဏန္း၊ ၆ ဂဏန္းနဲ႔ ၈ ဂဏန္းေတြကို အားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ – ဆပ္ျပာခဲကို နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။ ဒီေန႔ဟာ မေကာင္းသတင္း ၾကားရတတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။

Facebook Comments
3K Shares