သတိျပဳဆင္ျခင္စရာ ကြမ္းစားျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

111
310 Shares

သတိျပဳဆင္ျခင္စရာ ကြမ္းစားျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး အသိပညာ

shzsr

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကြမ္းစားေသာ အေလ့အထရွိပါသည္။ ေရွးအခါက ကြမ္းကိုပါးစပ္မွ မေကာင္းေသာ အနံ႔အသက္မ်ား ေျပေပ်ာက္ေစရန္ ထမင္းစား ၿပီးခ်ိန္မ်ားတြင္ စားသံုးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမွ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသာ အမ်ားဆံုး စားသံုးေလ့ရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ အသက္အရြယ္မေရြး၊ က်ားမမေရြး ကြမ္းယာဝါးေသာ အက်င့္ရွိေနၾကသည္ကို ေတြ႕ ျမင္ေနရပါသည္။

ကြမ္းယာဆိုသည္မွာ ကြမ္းရြက္၊ ကြမ္းသီး၊ ထံုး၊ ရွားေစး၊ ေဆးရြက္ႀကီး၊ စမုန္စပါး၊ ႏြယ္ခ်ဳိ၊ ဖာလာ၊ ေလးညႇင္း၊ နာနတ္ပြင့္၊ အာေမႊး စသည္တို႔ကို ေရာစပ္စုေပါင္းၿပီး ဝါးစားရေသာ စားစရာ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း ႐ိုး႐ိုးကြမ္း ယာအျဖစ္ ကြမ္းရြက္၊ ကြမ္းသီး၊ ထံုး၊ ရွားေစး၊ ေဆးရြက္ႀကီးတို႔ကို ေရာစပ္ၿပီး စားသံုးေလ့ရွိၾက ပါသည္။ ေရွးအခါက ႐ိုး႐ိုးကြမ္းယာကိုသာ စား သံုးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ၌ အသင့္စားသံုး ႏိုင္ေသာ Ready made(ရယ္ဒီမိတ္)ကြမ္းယာ ထုတ္မ်ားရွိေနပါၿပီ။

shzsr

ေရွးယခင္အခါက ကြမ္းစားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမားေရး႐ႈေထာင့္မွ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ား မရွိခဲ့သျဖင့္ ကြမ္းစားေသာ အေလ့အထ ယေန႔ထက္တိုင္ တည္တံ့ေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုအခါ ကြမ္းစားျခင္းအေပၚဆိုက်ဳိးမ်ားကို ေဆးပညာရွင္မ်ားက သုေတသနျပဳေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ သိရွိခဲ့ၾက ရၿပီးေနာက္တြင္ ကြမ္းစားေသာ အေလ့အထကို မျပဳလုပ္သင့္ ၾကေတာ့ပါ။ကြမ္းယာထဲ၌ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေသာ ေဆးရြက္ႀကီးတြင္ လူတို႔၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစေသာ နီကိုတင္း Nicotine ဓာတ္အပါအဝင္ ေဘးဥပဒ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားစြာ ပါရွိပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လယ္သမားႀကီးမ်ားသည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ဝင္ပါက ေဆး႐ြက္ႀကီးကို ငံုထားေလ့ရွိၿပီး ေမ်ာ့တြယ္လွ်င္ တြယ္ေသာေနရာ ကို ငံုထားေသာ ေဆး႐ြက္ႀကီးမွ အရည္ေထြးခ်ေပးျခင္း ေပးျခင္းျဖင့္ ေမွ်ာ့မ်ားကို ကြာက်ေစပါသည္။ ေဆးရြက္ႀကီးကို ပါးစပ္အတြင္းငံုေသာ အေလ့အထသည္ က်န္း မာေရး ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ ေကာင္းေသာ အျပဳအမူမဟုတ္ပါ။ ကေလးမ်ား၏ စအိုဝတြင္ တုတ္ေကာင္မ်ားေၾကာင့္ ယားယံလွ်င္ ေဆးရြက္ႀကီးကို လိပ္၍ စအိုဝမွ အေကာင္ေလးမ်ားကို ထိေပးပါက ေသ၍ ပါလာတတ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း အေရျပားယားလွ်င္ ေဆးရြက္ႀကီးကို ေရေႏြးႏွင့္ေဖ်ာ္၍ အေရျပားကို သုတ္ လိမ္းေဆးေၾကာ တတ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ပိုးမႊားမ်ားအား ေသေစႏိုင္သည့္ အာနိသင္ရွိေသာ ေဆးရြက္ႀကီးသည္ လူတို႔၏ က်န္းမာေရးကိုမ်ားစြာ ထိခိုက္ေစပါသည္။

shzsr

ကြမ္းယာထဲတြင္ ေဆး႐ြက္ႀကီးကိုထည့္သြင္း စားသံုးျခင္းျဖင့္ နီကိုတင္းအဆိပ္အေတာက္ အပါအဝင္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတ္မ်ားသည္ ပါးစပ္မွတစ္ဆင့္ ခႏၶာကိုယ္ တြင္းသို႔ စားသံုးျခင္းျဖင့္ နီကိုတင္း (Nicotine) အဆိပ္အေတာက္ အပါအဝင္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတ္မ်ားသည္ ပါးစပ္မွတစ္ဆင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းသို႔ တိုက္႐ိုက္ေရာက္ရွိၿပီး ဆိုးက်ဳိးမ်ားစြာေပးႏိုင္ပါသည္။ ေဆးရြက္ႀကီးတြင္ အဓိကပါဝင္ေသာ N – Nitrosononicotine သည္ တံေတြး ႏွင့္ ေပါင္းၿပီး ကင္ဆာျဖစ္ေစသည့္ caecinogen အျဖစ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ ။အဆိုပါပစၥည္းမ်ား၏ အာနိသင္ကို ကြမ္းသီးတြင္ ပါဝင္ေသာ Arecoline (ေအရီကိုလင္း)က ပိုမိုအစြမ္းထက္ေစေၾကာင္း သိရသည္။

shzsr

ကြမ္းယာထဲတြင္ ေရာစပ္စားသံုးျခင္းၾကေသာ ”အာေမႊး”မ်ားမွာ Tobacco ေခၚေဆးရြက္ႀကီးကို ျပဳျပင္၍ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ”အာေမႊး”မ်ားကို ကြမ္းစားသူမ်ား စြဲလမ္းႏွစ္ၿခိဳက္ ေနေစရန္အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေရာစပ္အသံုးျပဳထားသည္ကို ထုတ္လုပ္သူမ်ားသာ သိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အာေမႊးမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို သုေတသနျပဳ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ အာေမႊးအပါအဝင္ အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားသည္ အာခံတြင္းတြင္ ၾကာၾကာထားၿပီး မ်ားမ်ားစားသံုးသင့္ေသာ အရာမ်ားမဟုတ္ပါ။ကြမ္းစားျခင္းေၾကာင့္ လူကိုေရာဂါ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမႈမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကဲ့သို႔ပင္ ခ်က္ခ်င္းမျဖစ္ေပၚဘဲ ကာလၾကာရွည္လာမွ တျဖည္းျဖည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကြမ္းစားသူမ်ားအေနျဖင့္ ဂ႐ုမျပဳၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြမ္းစားျခင္းေၾကာင့္ ပါးစပ္ႏွင့္သြားမ်ားတြင္ ကြမ္းတံေတြးႏွင့္ ကြမ္းေခ်းမ်ား စြဲကပ္ေနၿပီး နဂိုမူလျဖဴေဖြးေနေသာ ေၾကြေရာင္၊ ပုလဲေရာင္သြားမ်ားမွ အေပၚယံလႊာမ်ား ပ်က္စီး၍နီရဲကာ ဖရဲသီးေစ့အေရာင္သို႔လည္းေကာင္း၊ထိုမွတစ္ဆင့္အနက္ေရာင္သို႔လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲသြားေစတတ္ပါသည္။

shzsr

ကြမ္းစြဲသူမ်ားတြင္ သြားဖံုးေရာဂါ အျဖစ္မ်ားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ သြားဖံုးေရာဂါဆိုသည္မွာ လူလတ္ပိုင္းႏွင့္ သက္ႀကီးပိုင္းမ်ားတြင္ သြားဆံုး႐ႈံးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေစေသာ ခံတြင္းေရာဂါတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ ေဆးရြက္ႀကီးပါေသာ ကြမ္းယာကိုဝါး၍ ကြမ္းဖတ္မ်ားကိုပါးေစာင္တြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ငံုထားျခင္း၊ ၿမံဳထားၿပီး စားျခင္းမ်ားသည္ ခံတြင္းအေျမႇးပါးမ်ား၏ ဇီဝ ျဖစ္စဥ္ကို ေျပာင္းလဲလြယ္ၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ထူလာျခင္း၊ ၾကမ္းလာျခင္း၊ အျဖဴကြက္၊ အနီကြက္၊ မီးခိုေရာင္၊ အကြက္ မ်ား ေပၚလာျခင္းစသည့္ ခံတြင္း ”အႀကိဳကင္ဆာအနာ” မ်ားျဖစ္ေစတတ္ပါ သည္။အခ်ဳိ႕သူမ်ား ယူဆေျပာဆိုေနၾကသလို – ကြမ္းစားျခင္းေၾကာင့္ သြားခိုင္ေစသည္ဆိုသည္မွာ လံုးဝမမွန္ပါ။ ပါးစပ္ထဲတြင္ ကြမ္းဝါးေနသမွ် ကာလပတ္လံုး သြားမ်ားသည္ အခ်ိန္ျပည့္ႀကိတ္ ဝါးေနရသျဖင့္ သြားမ်ား၏ ႀကံ႕ခိုင္မႈကို ေလ်ာ့ နည္းေစပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကြမ္းစားသူအမ်ားစုသည္ အသက္ငယ္ငယ္ႏွင့္ ႐ုပ္ရင့္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရ ပါသည္။

shzsr

ေဆးလိပ္သည္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံကပင္အစျပဳ၍ ေသာက္သံုးခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသို႔ မည္ကဲ့သို႔ပင္ ကူးစက္ေရာက္ရွိလာသည္ ျဖစ္ေစ၊ ယခုအခါတြင္ ေဆး လိပ္ ေသာက္ျခင္းသည္ လူသားတို႔အတြက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုသာ ျဖစ္ေစသည္ကို သိရွိခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ေဆးလိပ္တိုက္ဖ်က္ေရးကို အားသြန္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ကြမ္းစားေသာဓေလ့သည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာ့ဓေလ့တြင္ အစကနဦးကပင္ ပါဝင္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့အစစ္မဟုတ္ဘဲ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားက ကူးစက္ ဝင္ေရာက္လာသည္ ျဖစ္ေစ ယခုအခါတြင္ ကြမ္းစားျခင္းဓေလ့ကို ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစရန္အတြက္ လုပ္သင့္သည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ေခတ္ကအပင္စခဲ့စခဲ့ က်န္းမာေရးအတြက္ မေကာင္းမွန္း သိလာၿပီဆိုပါက ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။

shzsr

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည့္စံုၾကၿပီး သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ သာယာလွပေသာ ေခတ္မီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကြမ္းစားေသာ အေလ့အထ အားအစမျပဳၾကပါႏွင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါ ကြမ္းစားေနသူမ်ားအားလည္း ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ကြမ္းယာျဖတ္ေရး ႀကိဳးစားၾကပါဟု တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ေရး သားလိုက္ရပါသည္။က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစေသာ အေလ့အထဆိုးမ်ား အျမန္ဆံုးေရွာင္ရွားရင္း က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ ေသာ ဘဝကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကပါေစ

Facebook Comments
310 Shares