ကိုယ်ကအရမ်းချစ်တတ်တယ်၊အချစ်လည်းခံချင်တယ် ဒါပေမယ့်မတွေ့သေးဘူးဆိုတဲ့ စူးရှထက်

E.T.S

Every Time Story

c new

ကိုယ်ကအရမ်းချစ်တတ်တယ်၊အချစ်လည်းခံချင်တယ် ဒါပေမယ့်မတွေ့သေးဘူးဆိုတဲ့ စူးရှထက်

kjfghsdkfjghweirytueirt734587634587yeiutyrty34985t3uyt9384yt3urt 1

ချစ်သူစုံတွဲတွေချစ်နေရင်အားကျတယ်၊ကိုယ်လည်းအချစ်ခံချင်တယ် ကိုယ်ကလည်းအရမ်းချစ်တတ်တယ်ဒါပင်မဲ့မတွေ့သေးဘူးဆိုတဲ့….စူးရှထက်

kjfghsdkfjghweirytueirt734587634587yeiutyrty34985t3uyt9384yt3urt 1

ချစ်သူစုံတွဲတွေချစ်နေရင်အားကျတယ်၊ကိုယ်လည်းအချစ်ခံချင်တယ် ကိုယ်ကလည်းအရမ်းချစ်တတ်တယ်ဒါပင်မဲ့မတွေ့သေးဘူးဆိုတဲ့….စူးရှထက်

kjfghsdkfjghweirytueirt734587634587yeiutyrty34985t3uyt9384yt3urt 2

ချစ်သူစုံတွဲတွေချစ်နေရင်အားကျတယ်၊ကိုယ်လည်းအချစ်ခံချင်တယ် ကိုယ်ကလည်းအရမ်းချစ်တတ်တယ်ဒါပင်မဲ့မတွေ့သေးဘူးဆိုတဲ့….စူးရှထက်

kjfghsdkfjghweirytueirt734587634587yeiutyrty34985t3uyt9384yt3urt 1

ချစ်သူစုံတွဲတွေချစ်နေရင်အားကျတယ်၊ကိုယ်လည်းအချစ်ခံချင်တယ် ကိုယ်ကလည်းအရမ်းချစ်တတ်တယ်ဒါပင်မဲ့မတွေ့သေးဘူးဆိုတဲ့….စူးရှထက်

Facebook Comments
15 Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

15 Shares
Tweet
Share15